Het zwangerschapsverlof, de regels en drie rekenvoorbeelden

9

Elke zwangere werkneemster heeft recht op verlof in verband met zwangerschap en bevalling. Het overgrote deel van het regelwerk ligt meestal op het bordje van HRM. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de regels en de toepassing daarvan, plus drie rekenvoorbeelden.

De regels

 • De werkgever meldt het zwangerschapsverlof uiterlijk twee weken van te voren bij UWV.
 • Het verlof moet tussen de zes en vier weken voor de uitgerekende datum ingaan.
 • De wettelijke termijn voor het verlof is 16 weken.
 • Na de bevalling heeft de werkneemster recht op minimaal 10 weken verlof.
 • Resterend verlof van voor de geboorte wordt bij het totale verlof opgeteld.
 • Bij een vroege bevalling schuiven de dagen door naar de periode na de bevalling.
 • Bij een late bevalling worden de dagen dat de baby te laat was bij het totale verlof opgeteld.

Schema van de totale verlofduur

Verlof ingegaan 6 weken voor uitgerekende datum Verlof ingegaan 4 weken voor uitgerekende datum Bevalling vóór ingaan verlof
Bevalling = 6 weken vóór uitgerekende datum 10 weken + dagen dat baby te vroeg is -> totaal max. 16 weken 12 weken + dagen dat baby te vroeg is -> totaal max. 16 weken 16 weken vanaf dag na bevalling
Bevalling op uitgerekende datum 10 weken
-> 16 weken
12 weken
-> 16 weken
Bevalling na uitgerekende datum dagen dat baby te laat was + 10 weken
-> 16 weken + dagen dat baby te laat was
dagen dat baby te laat was + 12 weken
-> 16 weken + dagen dat de baby te laat was

Drie rekenvoorbeelden

1. Resterend verlof voor de bevalling

Een werkneemster mag 6 weken voor de dag die volgt op de uitgerekende datum stoppen met werken. In dat geval resteren na de bevalling 10 weken verlof. De werkneemster besluit echter een week langer door te werken. De week die ze langer doorwerkt wordt opgeteld bij de resterende weken verlof na de bevalling: zij heeft nu na de bevalling nog 11 (10 plus 1) weken verlof tegoed. De totale duur van 16 weken (5 plus 11) blijft dus gelijk.

2. Bevalling te vroeg

Een werkneemster stopt met werken 6 weken voor zij uitgerekend is. Zij heeft dus na de bevalling nog 10 (16 min 6) weken verlof tegoed na haar bevalling. Haar baby komt echter te vroeg, al na 3 weken verlof. Toch krijgt zij in totaal maximaal 16 weken verlof. De werkneemster heeft nu dus nog 13 (10 plus 3) weken verlof tegoed na haar bevalling.

3. Bevalling te laat

Een werkneemster stopt met werken 4 weken voordat zij uitgerekend is. Zij heeft dus na de bevalling nog 12 (16 min 4) weken verlof tegoed. Haar kind wordt echter 2 weken te laat geboren. De 2 weken die de baby op zich heeft laten wachten, worden bij de verloftermijn opgeteld. In totaal duurt het zwangerschaps- en bevallingsverlof daarom 18 weken.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

9 reacties

 1. Hoe zit het met zwangerschapsverlof in het basisonderwijs (primair onderwijs)? Stel dat er 2 weken van mijn verlof vallen in de zomervakantie. Krijg ik die weken dan na mijn zomervakantie (van 6 weken) er nog bij of heb ik dan gewoon pech gehad? Graag een reactie!

 2. Aan Jeebee 78:
  Samenloop met vakantieverlof:
  In de CAO voor het primair onderwijs 2009 is geregeld
  dat zwangerschaps- en bevallingsverlof dat samenvalt met
  de zomervakantie wordt gecompenseerd voor maximaal
  drie weken. Deze compensatie wordt opgenomen:
  ? direct aansluitend aan de zomervakantie als het
  zwangerschapsverlof eerder eindigt dan de zomervakantie;
  ? direct aansluitend aan het zwangerschapsverlof als dit
  later eindigt dan de zomervakantie;
  ? op een ander tijdstip als werkgever en werknemer daar
  een afspraak over maken.

  Dus volgens mij krijg je die twee vakantieweken direct aansluitend aan je verlof “terug”. Of je moet zelf andere afspraken maken.

 3. S. de Jong op

  Hoe zit het met de overige vakanties? Binnen mijn zwangerschapsverlof zitten 3 weken vakantie (herfst en kerstvakantie).
  In dit geval heb ik wel pech?

 4. In het schema staat vermeldt dat als de werkneemster 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum met verlof gaat, zij recht heeft op 10 weken plus het aantal dagen dat de baby te laat was. Stel den baby wordt 6 dagen te laat geboren, dan heeft de werkneemster volgens bovenstaand schema recht op 10 weken plus 6 dagen na de bevalling.
  Maar op de site van de rijksoverheid staat vermeld dat als men 6 weken voor de uitgerekende datum, maximaal recht heeft op 10 weken na de bevalling.
  Lees ik het schema verkeerd?

 5. ik heb bij mijn werk op PZ afdeling altijd aangehouden. Bij 4 weken voor uitgerekende datum stoppen dan heb je nog 10 weken bevallingsverlof(wettelijk) en de 2 weken die je nog hebt van je zwangerschapsverlof. Dus max 16 weken!
  Ongeacht of je kind te laat geboren wordt. Dat is wel het geval bij 6 weken van te voren stoppen. Want komt dan je kind te laat heb je niet die 10 weken bevallingsverlof dus tel je die dagen erbij dus 16 + de dagen dat je te laat bevallen bent. Of is dit pas veranderd ?

 6. Kan iemand vertellen hoe dat zit als je vrouw in de vakantie bevalt? Ik zit in het Primair Onderwijs en krijg (als ze “doordeweeks” was bevallen) 2 dagen vrij.
  In de CAO kan ik niet vinden of ik die twee dagen nog op kan nemen.

 7. Als ik begin augustus ben uitgerekend (net na of aan het einde van de zomervakantie) kan ik dan de volledige 16 weken verlof na de bevalling opnemen? Of zit je dan met de vakantieregeling en krijg je 3 weken en 10 weken, dus 13 weken na mijn bevalling??

 8. Even een vraagje klopt dit rekensommetje ook?

  neem 5 weken verlof voor de uitgerekende datum, de baby komt (bevalling) 1 week te laat. Vanaf dat de baby is geboren krijg je nog 10+1 weken. Totaal verlof is dan toch 17 weken?