Checklist zwangerschapsverlof

0

Welke rechten en plichten hebben werkgever en werknemer in het kader van het zwangerschaps- en bevallingsverlof? Waar moet je op letten en wat moet je weten? 

Aanvraag uitkering en doorbetaling loon

 • De aanvraag voor een uitkering moet u uiterlijk twee weken voordat het zwangerschapsverlof ingaat aanvragen bij het UWV.
 • Check wat betreft doorbetaling van het salaris de bepalingen in de arbeidsovereenkomst of cao.
 • Zzp’ers hebben ook recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering, de zgn ZEZ-uitkering. De zelfstandige vraagt de uitkering zelf aan bij UWV.

Ingang en duur verlof

 • De duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof is voor zowel de werkneemster als de zelfstandige minimaal 16 weken.
 • Zowel de zelfstandige als de werkneemster in loondienst mag het verlof 4 tot 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in laten gaan.
 • De werkneemster is verplicht om uiterlijk drie weken voor de ingangsdatum van haar zwangerschapsverlof aan de werkgever te melden wanneer het zwangerschapsverlof ingaat.
 • De werkneemster moet uiterlijk op de tweede dag volgend op die van de bevalling aan haar werkgever melden dat zij is bevallen.
 • Het bevallingsverlof gaat in op de dag nadat de werkneemster is bevallen. Het bevallingsverlof bedraagt minimaal 10 aaneengesloten weken.

Vermoedelijke bevallingsdatum en zwangerschapsverklaring

 • De vermoedelijke bevallingsdatum wordt door een arts of verloskundige vastgelegd in een zwangerschapsverklaring.
 • Alhoewel het sinds 2012 niet meer verplicht is bij de aanvraag van een uitkering bij UWV Werkbedrijf een zwangerschapsverklaring te overleggen, kan het UWV Werkbedrijf er wel naar vragen. Zorg dus dat u uw werkneemster om een zwangerschapsverklaring vraagt om in uw administratie te bewaren.

Rechten en plichten in geval van ziekte tijdens zwangerschap

 • Wordt de werkneemster in de periode van 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum ziek, dan worden deze ziektedagen aangemerkt als zwangerschapsverlofdagen.
 • In de volgende drie situaties moet u uw zwangere werkneemster – op straffe van een boete van 455 euro uiterlijk op de vierde ziektedag ziek melden.
  o Uw zwangere werkneemster wordt ziek in de 6e tot 4e week vóór de uitgerekende bevallingsdatum tot de ingangsdatum van het zwangerschapsverlof (dit is de flexibiliseringsperiode).
  o Uw zwangere werkneemster is ziek als gevolg van de zwangerschap, maar nog niet ziek gemeld. Dit mag namelijk binnen 6 weken. Maar zodra de flexibiliseringsperiode begint, moet u haar binnen 4 dagen ziek melden bij UWV.
  o Uw werkneemster is ziek als gevolg van zwangerschap of bevalling ná afloop van haar zwangerschapsverlof.

Zwangerschapsverlof bij miskraam of doodgeboren kindje

 • Bij een miskraam of doodgeboorte voor de 24e week van de zwangerschap bestaat geen recht op bevallingsverlof. Wel bestaat recht op een ziektewetuitkering. Als de werkneemster niet kan werken, dan kan voor haar dus een ziektewetuitkering worden aangevraagd.
 • Indien de baby na de 24e week dood wordt geboren of vlak na de bevalling overlijdt, heeft de werkneemster altijd recht op bevallingsverlof van 16 weken.

MEER WETEN?

Op XpertHR.nl vindt u uitgebreidere informatie over verschillende arbeidsverhoudingen met voorbeelddocumenten, checklists, et cetera.
CONTACT
XpertHR.nl is dé HR Antwoordbank. Bent u geïnteresseerd in XpertHR? Vraag dan een demonstratie aan op www.xperthr.nl of bel (020) 515 9555.

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.