Cao’s negeren vaak wettelijke vakantiedagenregeling

4

Hoewel de vakantiedagenregeling begin dit jaar is gewijzigd, blijven in veel cao’s vakantiedagen 5 jaar geldig in plaats van anderhalf jaar.

 

Foto: Wekenlang op vakantie gaan is toch mogelijk in veel nieuwe cao’s.

Dit meldt Telegraaf.

Sinds januari 2012 is het zo dat vakantiedagen dienen te vervallen 6 maanden na het jaar waarin de vakantie is opgebouwd. Het kabinet wil met deze wet het jarenlang opsparen van verlofdagen tegengaan en stimuleren dat werknemers regelmatig verlof opnemen. In het wetsvoorstel stelt het kabinet dat dit goed is voor de ‘ veiligheid en gezondheid’ van de werknemer. Uit onderzoek van Telegraaf blijkt dat er in cao’ s regelmatig wordt afgeweken van deze wet.

Bij een derde van 137 cao’ s die tot eind juli dit jaar zijn afgesloten, wordt er een verjaringstermijn van 5 jaar aangehouden voor het vervallen van vakantiedagen. In zeventien procent van de gevallen werd afgesproken hier in een volgende cao naar te kijken of een andere termijn aangehouden.

Van de in totaal 241 afgesloten cao’ s vallen er 104 cao’ s onder de wettelijke regeling.

De werkgeversvereniging AWVN laat aan Telegraaf weten dat werkgevers niet altijd staan te trappelen om de kortere houdbaarheidstermijn, omdat voor de bovenwettelijke vakantiedagen nog altijd de vervaltermijn van vijf jaar geldt. Dat betekent dat werkgevers met twee verschillende termijnen moeten rekenen en dat is administratief niet handig.

Reactie CNV
In een cao maken werknemers en werkgevers afspraken over hun arbeidsvoorwaarden. Als mensen baat hebben bij het langer kunnen behouden van vakantiedagen is dat juist prima. Dat geeft mensen de kans om te sparen voor bijvoorbeeld een wereldreis of een paar maanden klussen aan hun nieuwe huis en het scheelt werkgevers een hoop administratieve rompslomp’, reageert CNV op de berichtgeving.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

4 reacties

 1. Hans van Dongen op

  Geregeld hoor je berichten over de ongelooflijke stuwmeren aan vakantiedagen en de zeer hoge kosten die aan vakantiedagensaldi op de balans van de bedrijven staan.

  Is er eindelijk een wettelijke regeling die enige druk op de ketel zet om bepaalde (namelijk de wettelijke) vakantierechten ook feitelijk binnen een te overziene periode te gaan genieten, gaat men daar collectief weer van af wijken, terwijl op individueel werknemersniveau dat ook al gericht kan/kon worden afgesproken.

  Overigens blijft het een administratief bezien bewerkelijk verhaal want van elk jaar zullen de wettelijke en bovenwettelijke dagen bijgehouden moeten worden om de verjaring (of soms de nieuwe vervaltermijn) te kunnen bepalen en om te kunnen bepalen of er nog dagen tijdens het dienstverband uitgekeerd mogen worden in geld (geldt alleen voor de bovenwettelijke dagen).

  Een gemiste kans om verlofstuwmeren en hoge balansposten tegen te gaan.

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 6-8-2012

 2. Ik heb begrepen dat de nieuwe vakantiedagenregeling in het leven was geroepen door onze politieke bestuurders om de werknemers te beschermen tegen werkgevers die het niet uitkomt om werknemers vrij te geven. Door de bewaartijd van de wettelijke vakantiedagen te beperken zou de werknemer in ieder geval zijn broodnodige vakantie genieten.

  Het is dus beter voor de werknemer! Dat is het uitgangspunt.

  In dat licht bezien is de aanpassing van de CAO geen verbetering ten opzichte van de wet. Immers aanpassing zorgt er voor dat de werknemer zijn vakantie niet op hoeft te nemen. Dat is dan weer slecht voor het welbehagen van de werknemer.

  De aanpassing van de CAO zou indien bovenstaande juist is een verslechtering zijn voor de werknemer en daarmee onwettig.

  AB

 3. Dit bericht doet je afvragen of er niet een groot verschil zit in de opvattingen over de noodzaak om die wettelijke bepaling door te voeren en de wensen van de praktijk.
  Men kan niet worden weerhouden door de ?bewerkelijke? administratie. Op te nemen dagen worden immers afgeboekt van de oudste opgebouwde en nog openstaande dagen waarbij rekening dient te worden gehouden met de verjaringstermijnen. Dit maakt dat er een patroon zit in de afboekingen. Voorzover het personeels-informatie en registratiesysteem er ?nog- niet in voorziet kan ook een eenvoudig zelf op te stellen sjabloontje over het totale openstaande saldo worden gelegd.

 4. Marco Roosendal op

  Als veel werknemers bij een bedrijf een stuwmeer aan verlofdagen hebben staan, kan misschien de volgende conclusie getrokken worden: 1) De werkgever heeft te kort personeel. Immers; de opgespaarde uren hadden ook door een nieuwe collega ingevuld kunnen worden. >> Opmaken verlof is gunstig voor het terugdringen van de werkloosheid. En voldoende personeel voorkomt wellicht overwerk toeslagen.
  2. Het verlof is een schuld aan het personeel die in de toekomst ge?nd zal worden en daarmee een risico voor de bedrijfsvoering. Betaalt het UWV het verlofstuwmeer ingeval van faillissement? Elke cao- of loonsverhoging werkt door in de waarde van het verlof. Toekomstige premiewijzigingen maken de loonkosten ten aanzien van het verloftegoed onvoorspelbaar. De levensloopregeling was een mooie methode om af te romen. Werknemers doen er goed aan om vanaf 2013 verloftegoeden al dan niet in termijnen te gaan afstorten in de Vitaliteitsregeling. m.vr.gr. Marco