Afspraken vakantiedagen horeca

0

Er bestaat een wettelijk aantal vakantiedagen van twintig bij een voltijd dienstverband. In cao’s aanvullende afspraken worden gemaakt over vakantiedagen. We geven de informatie uit de CAO Horeca.

De cao voor de horeca-sector loopt af op 31 december 2013. Op dit moment zijn partijen nog niet tot overeenstemming gekomen over een nieuwe cao. De partijen kunnen het niet eens worden over de hoogte van de jeugdlonen. Daarom is besloten om de huidige cao in ieder geval tot april 2014 te verlengen. In deze cao staan de volgende afspraken rondom vakantiedagen.

Bovenop het wettelijke aantal vakantiedagen van twintig, krijgen werknemers die vallen onder de horeca-cao vijf bovenwettelijke vakantiedagen op jaarbasis. Per gewerkt uur wordt 0,0192 uur vakantie opgebouwd.

De lengte van een vakantiedag bedraagt het gemiddeld aantal gewerkte uren per week gedeeld door het gemiddeld aantal gewerkte dagen per week.

Cao-tekst CAO Horeca 2012-2013

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.