JurisprudentieTe laat terug van vakantie reden voor ontslag op staande voet?

0

Als een werknemer te laat terugkomt van vakantie, is ontslag op staande voet dan wel een passende sanctie? Of is een waarschuwing of loonsanctie meer op zijn plaats? Lees hier wat het hof daarover oordeelde.

Wat eraan voorafging

Een chauffeur vraagt zijn werkgever om toestemming om de hele maand augustus op vakantie te gaan. Er wordt onderhandeld omdat de werknemer niet genoeg vakantiedagen heeft. Uiteindelijk laat de werkgever de chauffeur voor drie weken op vakantie gaan, als hij daarbij vijf dagen onbetaald verlof opneemt. Op dinsdag 23 augustus moet de chauffeur dan weer beginnen. Maar op die dag komt hij niet opdagen. De werknemer belt vier keer, en mailt nog twee keer maar de werknemer reageert niet.

Op maandag de 29e komt hij wel. Hij vertelt dat zijn auto kapot was en zijn telefoon kwijt. Door relatieproblemen heeft hij er niet aan gedacht om te bellen. De werkgever vraagt de chauffeur de volgende dag terug te komen met bewijzen van de autopech en de reparatie ter plaatse. Dat lukt hem niet, en de chauffeur wordt die dag op staande voet ontslagen. Hij is het niet eens met het ontslag en stapt naar de rechter. Hij vraagt om vernietiging van het ontslag, wedertewerkstelling en doorbetaling van zijn salaris. De kantonrechter wijst al zijn verzoeken af.

Hoe het afloopt

De werknemer gaat in hoger beroep. Het hof buigt zich over de zaak en gaat uit van het beginsel dat het niet op het werk verschijnen een dringende reden voor ontslag kan opleveren. De werkgever moet er van op aan kunnen dat werknemers zich houden aan gemaakte afspraken. De vraag is dan of de omstandigheden een ontslag rechtvaardigen. In deze rechtszaak deed de werknemer een beroep op overmacht maar heeft dat niet kunnen bewijzen. Hij kon geen sluitend bewijs tonen van reparaties van zijn auto ter plaatse, op de gestelde datum. Verder had hij naar het oordeel van het hof zijn werkgever op een andere manier op de hoogte kunnen stellen van de vertraging dan met zijn eigen mobiele telefoon. Daarbij speelt ook nog mee dat de werknemer al twee keer eerder officieel is gewaarschuwd vanwege onbereikbaarheid. Gelet op al deze omstandigheden van het geval, zo besluit het hof, kon van de werkgever niet langer gevergd worden de arbeidsrelatie te laten voortduren. Het ontslag op staande voet was gerechtvaardigd.

In de praktijk

De vraagt rijst hier of hier de werkgever niet eerst een andere sanctie had moeten opleggen. Het hof gaat expliciet op die vraag in. Er is onderhandeld over de duur van de vakantie en de werkgever heeft duidelijk aangegeven wanneer de werknemer weer op het werk moest verschijnen. Bij het negeren van het resultaat van dit overleg en het doordrukken van zijn eigen zin, zo stelt het hof, past niet een waarschuwing of een loonstop als sanctie. Zeker niet omdat de werknemer de werkgever helemaal niet heeft geïnformeerd over zijn latere terugkeer van vakantie.

Uitspraak: ECLI:NL:GHLIM:2017:552, 4 oktober 2017

Maakt u weleens mee dat een medewerker te laat terugkomt van vakantie?
  • Dit artikel komt tot  stand in samenwerking met XpertHR de HR Antwoordbank. XpertHR biedt arbeidsrechtelijke informatie, juridisch advies, praktische tools, praktijkcases, checklists en meer. Geïnteresseerd? Meer informatie of een online demonstratie >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.