1 juli: Vijf weken aanvullend geboorteverlof voor partners

0

Vanaf 1 juli 2020 krijgen partners recht op 5 weken aanvullend geboorteverlof. De partners ontvangen tijdens dit aanvullende verlof een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon. De uitkering wordt betaald door UWV; de werkgever hoeft het loon gedurende deze verlofweken niet door te betalen.

De partner mag het aanvullende geboorteverlof opnemen gedurende 6 maanden na de dag van de geboorte van het kind. Het aanvullende geboorteverlof mag pas worden opgenomen als eerst gebruik is gemaakt van de week geboorteverlof die door de werkgever wordt betaald. Het verlof moet worden aangevraagd in hele werkweken (het verlof mag dus niet worden opgenomen in halve weken of losse dagen). De aanvraag van de uitkering bij UWV wordt gedaan door de werkgever. Deze kan het verlof aanvragen via de Verzuimmelder of door het invullen van het formulier Aanvragen WAZO-uitkering.

Flexibel verlof opnemen

De werknemer kan het aanvullend verlof in overleg met de werkgever spreiden over een langere periode dan 5 weken. Het is ook mogelijk om minder dan 5 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen. De werkgever mag de aanvullende vijf verlofweken anders inroosteren, als sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.

Wat verstaan we onder partner?

Onder ‘partner’ wordt overigens verstaan de werknemer die echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner van de moeder is, ongehuwd met haar samenwoont of haar kind heeft erkend.

Lees meer over:

Over Auteur

Dit artikel is geschreven door een auteur van XpertHR. XpertHR wordt gemaakt door een team van interne juristen en externe specialisten. Het XpertHR team werkt samen met arbeidsrechtadvocaten belastingadviseurs van gerenommeerde partijen en de beste specialisten uit het vak.