Onderwerp: Verlof en vakantie

Een werknemer heeft naast het recht op loon ook recht op zaken als vakantie en verlof. Werknemers kunnen om verschillende redenen een verzoek voor verlof indienen. Als er in de wet (bijvoorbeeld bij vakantieverlof of zwangerschapsverlof) of in de (collectieve) arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld bij rouwverlof of ouderschapsverlof) geen afspraken zijn gemaakt over loondoorbetaling tijdens verlof, dan moet de werknemer het verlof in principe uit eigen zak betalen. Dat heet ‘onbetaald verlof’. Alles over de verschillende soorten verlof vind je op deze pagina.

whitepapers over verlof en vakantie

Op zoek naar meer achtergrond en verdieping? Lees ook onze whitepapers.

Alle artikelen over het onderwerp verlof en vakantie

Blog
Blog‘Verlofregels opgelegd door Europa is geen goed idee’

Elke Europeaan heeft uiterlijk in 2022 recht op twee weken kraamverlof direct na de bevalling van zijn of haar partner. Ook krijgen beide ouders recht op twee maanden betaald ouderschapsverlof. Dat komt door een richtlijn die het Europees Parlement onlangs heeft aangenomen. Is dit een goede ontwikkeling? Jurist Edith van Schie denkt van niet.

Verlof en vakantie
SER pleit voor betaald ouderschapverlof

De Sociaal-Economische Raad (SER) pleit voor een vereenvoudiging van de verlofregels na de geboorte van een kind. Partners moeten in eerste instantie zes weken betaald verlof krijgen. Minister Wouter Koolmees houdt zich aan het oorspronkelijke plan.

1 2 3 10