Onderwerp: Verlof en vakantie

Een werknemer heeft niet alleen recht op loon, maar ook op andere zaken, bijvoorbeeld het recht op vakantie. Naast het recht op vakantie, heeft een werknemer in sommige bijzondere gevallen ook nog recht op bijzonder verlof. Werknemers kunnen om verschillende redenen een verzoek voor verlof indienen. Als er in de wet (bijvoorbeeld bij vakantieverlof of zwangerschapsverlof) of in de (collectieve) arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld bij rouwverlof of ouderschapsverlof) geen afspraken zijn gemaakt over loondoorbetaling tijdens verlof, dan moet de werknemer het verlof in principe uit eigen zak betalen. Dat heet ‘onbetaald verlof’. Alles over de verschillende soorten verlof vind je op deze pagina.

Artikelen over het onderwerp verlof en vakantie

Verlof en vakantie
SER pleit voor betaald ouderschapverlof

De Sociaal-Economische Raad (SER) pleit voor een vereenvoudiging van de verlofregels na de geboorte van een kind. Partners moeten in eerste instantie zes weken betaald verlof krijgen. Minister Wouter Koolmees houdt zich aan het oorspronkelijke plan.

1 2 3 9