Werkgevers vrezen nieuwe ontslagvergoeding flexwerkers

2

Bedrijven met veel seizoenswerkers maken zich zorgen over de nieuwe ontslagvergoeding die op 1 juli van kracht wordt. Door de nieuwe regels moeten werkgevers medewerkers met een tijdelijk dienstverband veel eerder zo’n vergoeding gaan betalen.

De vereniging van recreatieondernemers Recron vraagt minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) op haar website de regels aan te passen.

Seizoenwerkers
Ook in de Tweede Kamer bestaat ongerustheid. Volgens VVD-Kamerlid Anne Mulder is er sprake van een ‘onbedoeld effect’ van de wet en moet er een oplossing komen. D66-Kamerlid Steven van Weyenberg vreest dat seizoenswerkers de dupe worden van de nieuwe regels. En Pieter Heerma (CDA): ‘Het kan toch niet de bedoeling zijn dat als gevolg hiervan heel veel seizoenwerkers in de land- en tuinbouw en horeca straks hun baan verliezen. Dan eindigt de suggestie van een vast contract in de realiteit van een zeker ontslag.’

Onderbrekingsperiode
De kritiek op de nieuwe ontslagvergoeding spitst zich toe op de onderbrekingsperiode tussen twee contracten en de terugwerkende kracht die gehanteerd wordt. Tot dusver hielden ondernemers een periode van drie maanden aan tussen twee contracten. Daardoor was volgens de huidige regels geen sprake van een vast dienstverband en hoefde er dus ook geen ontslagvergoeding betaald te worden. Maar volgens het nieuwe regime is er een onderbreking van zes maanden nodig.

Transitievergoeding
De Tweede Kamer debatteert woensdag met Asscher over de nieuwe ontslagvergoeding, straks transitievergoeding geheten. Volgens de minister is de nieuwe regeling ‘juist ook bedoeld om de grote verschillen tussen vaste en flexibele werknemers te verkleinen.’ Hij wijst erop dat de maatregel met vakbonden en werkgevers is afgesproken in het sociaal akkoord.
‘Als tijdelijke contracten van voor 1 juli 2015 niet zouden meetellen, duurt het verschil tussen vast en flex voort’, zegt de minister in een reactie. ‘Een flexwerker zou dan geen recht hebben op een transitievergoeding, waar een vaste werknemer dat recht wel heeft.’
Bron: ANP

Lees ook: De transitievergoedingen en tijdelijk personeel

Zit jij in een situatie met een medewerker waarin je twijfelt of een ontslag op zijn plaats is? Probeer dan de ontslagchecker, de online tool die binnen enkele minuten een betrouwbare indicatie geeft of ontslag in een bepaalde situatie is toegestaan of niet en wat de goedkoopste oplossing is.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

 1. A.F. Bongers op

  Al bij het ontwerp van de wet hebben vele deskundigen gewezen op het feit dat dit deel van de WWZ het tegenovergestelde zou bewerkstelligen. Niet sneller een vast contract en al helemaal geen transitievergoeding. Niet eens meer opmerkelijk dat Tweede Kamerleden nu eerst wakker worden. Tijdens de behandeling worden ze geacht loyaal te zijn m.b.t. de voorstellen of vormen nog snel een coalitie, zonder zich inhoudelijk te verdiepen.

 2. Dick Klinkhamer op

  Einstein zei: De werkelijke waarde van een mens kan worden gevonden in de mate waarin hij bevrijding van zijn eigenbelang heeft bereikt. En ook: We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.

  Ik houd ze graag tegen de achtergrond van de totstandkoming van de WWZ.
  Werkgevers, werknemers en kabinet vonden het niet nodig om de juridische kenniswereld in te schakelen. ?Volgens Wientjes klagen juristen over het wetsvoorstel omdat ?die leven van procederen over ontslagvergoedingen?. Die vinden het niet leuk dat er veel geschikt gaat worden tussen werkgever en werknemer en een gang naar de rechter wordt gemeden. ?Dat gaat werkgevers ? 1 miljard aan advocatenkosten schelen?, aldus Wientjes.? (Google even op wwz vaan en klik samenvatting congres ?vaan is de vereniging van arbeidsrechtadvocaten- en verbaas je!).

  We vinden het bijzonder slim dat juist hackers worden ingeschakeld om systemen zo waterdicht mogelijk te krijgen. Voor de noodzakelijke hervormingen van de arbeidsmarkt laten we het achterwege. Dat noemen de overgebleven partijen modernisering.
  Willen we echt samen wet- en regelgeving die rekening houdend met alle partijbelangen wel werkt en acceptabel is denk dan aan nog eens na over de wijsheden. In plaats van gerichte oplossingen (de vervuiler betaalt) zadelen we nu iedereen op met een gedrocht. Zó zonde allemaal!