Werkgevers omzeilen transitievergoeding zieke werknemers

6

Werkgever hebben een nieuwe manier gevonden om de nieuwe transitievergoeding, die ze sinds 1 juli bij ontslag verschuldigd zijn, te omzeilen. Zieke medewerkers die ze na twee jaar mogen ontslaan, houden ze onbetaald in dienst. Daarmee stellen ze het betalen van de ontslagvergoeding uit. Dat schrijft de Volkskrant.

‘Werkgevers ervaren het als zeer onrechtvaardig dat ze zieke medewerkers na twee jaar een ontslagvergoeding moeten meegeven. Deze werkgevers hebben al twee jaar loon doorbetaald zonder dat daar iets tegenover stond. En ze hebben er vaak alles aan gedaan om de zieke medewerker weer aan de slag te krijgen. Dan gaat het soms ook nog om een medewerker die ziek is geworden door iets wat niets met het werk te maken heeft,’ zegt Pascal Besselink, arbeidsrechtjurist bij juridisch dienstverlener DAS tegen de Volkskrant

Sinds 1 juli hebben werkgevers alleen nog de mogelijkheid om ontslag van zieke werknemers aan te vragen via UWV. Hoeveel werkgevers op deze manier het uitbetalen van de transitievergoeding uitstellen is onbekend.

Het UWV zegt de constructie te kennen. ‘We weten dat bedrijven hier over nadenken,’ zegt een woordvoerder. ‘We weten nog niet hoe het gaat uitpakken. Er zitten risico’s aan voor een bedrijf. Zo’n werknemer kan zich later alsnog melden om te komen werken.’ Bovendien lopen bedrijven het risico dat ze zieke werknemers bij een reorganisatie in dienst moeten houden en een gezonde, productieve medewerker moeten ontslaan.

Bron: Volkskrant

Lees ook:
Moties WWZ aangenomen

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

6 reacties

 1. claire vanspauwen op

  Een zieke medewerker wordt op 1 juli 2016 wegens ziekte ontslagen uit haar functie. Zij ontvangt nu reeds een volledige WAO van het UWV.
  Wij korten het bedrag van de opgehoogde WAO. 

  Ga ik nu de transitievergoeding berekenen op het gekorte bruto salaris of moet ik uitgaan van het ongekorte bruto salaris. Mag ik hier deze vraag stellen ? Ik kan nl nergens een antwoord vinden.

  alvast met dank Claire

 2. Ruud van Gerrevink op

  ‘Een nieuwe manier’ om ‘een nieuwe vergoeding’ te <span style=’text-decoration: underline;’>omzeilen</span>. Die malafide werkgevers toch. Tsja, De Volkrant. Need I say more.

  Hoe snel is de transitievergoeding (net 1 maand oud) al een verworven recht in de beleving van velen. Terwijl er zolang er een BBA was, nooit een vergoeding aan de orde was na een einde dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschikltheid en verstrijken opzegverbod. En dat terwijl het iedere professional al lang duidelijk is dat dit een weeffout is in de (ugge, ugge) ‘verbeteringswetgeving’.

  @Claire: uitgangspunt is het functieloon (dus inclusief vaste bruto emolumenten) voor aanvang ziekte.

 3. In de wet staat hier niet expliciet iets over vermeld. Asscher heeft in de kamer (memorie van memorie van antwoord d.d. 1 mei 2014 wel gezegd: “Gelet op het doel van de transitievergoeding, dat tweeledig is (compensatie voor ontslag èn bevordering transitie van-werk-naar-werk) bestaat geen rechtvaardiging om onderscheid te maken tussen arbeidsongeschikte werknemers (met een IVA-uitkering) en andere werknemers”. Het  recht op een (volledige) transitievergoeding bij ontslag is daarmee vastgesteld.

  Bij de berekening van de transitievergoeding die de werknemer ontvangt vormt het bruto maandsalaris, vermeerderd met variabele componenten, het uitgangspunt. De transitievergoeding wordt dus niet berekend op wat maandelijks werkelijk aan salaris wordt uitbetaald. In dit licht zal het vastgestelde bruto salaris, wat is overeengekomen met de medewerkster, en de duur van het dienstverband bepalend zijn voor de transitievergoeding. De toegepaste korting van de werkgever o.b.v. de genoten uitkering, ofwel het lagere uitbetaalde salaris, doet m.i. daar niets aan af. De werkgever kan er voor kiezen het dienstverband slapend te houden. In dat geval is geen transitievergoeding verschuldigd. Over de mitsen, maren en risico’s van deze handelswijze is m.i. reeds voldoende geschreven.

 4. Laura van Luipen op

  Inmiddels is er jurisprudentie hierover. De betreffende rechter (kantonrechter Gouda) heeft aangegeven dat er geen recht op ontslag is van een langdurig zieke werknemer en dat de werkgever niet verwijtbaar handelt als hij het dienstverband slapend houdt en de reden daarvoor niet enkel is het ontkomen aan de transitievergoeding.

 5. Jan van Wegberg op

  Beste Laura,
  Zou je mij kunnen aangeven waar ik de betreffende uitspraak zou kunnen terugvinden. Ik ben bezig met een onderzoek naar deze materie.
  Hoe dan ook bedankt.