Wat betekent de WAB voor HR: de transitievergoeding

0

Eerlijk is eerlijk: de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is best saaie en taaie kost. Toch is het belangrijk dat u op de hoogte blijft, want de nieuwe regels zijn van kracht per 1 januari 2020. In een reeks leidt Thijs de Jong, advocaat bij RWV Advocaten, u in vogelvlucht door de belangrijkste onderdelen van de WAB. Deel 1: de transitievergoeding.

Thijs de Jong

Met de Wet arbeidsmarkt in balans wil het kabinet de verschillen tussen vast en flexibel werk kleiner maken. Het moet voor werkgevers aantrekkelijker (lees: goedkoper) worden om mensen een vast contract aan te bieden. Een van de middelen daarvoor is aanpassing van de transitievergoeding, ofwel de ontslagvergoeding waarop een werknemer nu recht heeft na twee jaar dienstverband. Volgens Thijs de Jong van RWV Advocaten gaan er zeker 5 dingen veranderen aan de transitievergoeding, waarbij de ene wijziging wat ingrijpender is dan de andere.

1. Transitievergoeding voortaan vanaf dag 1

‘Nu is het dus zo dat een werknemer een dienstverband van minstens twee jaar moet hebben voordat hij bij ontslag recht heeft op een transitievergoeding. Dit verandert met de WAB. Vanaf 1 januari 2020 heeft elke werknemer direct na aanvang van het dienstverband recht op deze vergoeding. Daarmee verandert ook de rekenwijze. Vanaf 1 januari 2020 wordt niet meer gerekend met het aantal volledig gewerkte halve dienstjaren. In plaats daarvan wordt per dag dat het dienstverband heeft geduurd pro rato berekend hoe hoog de vergoeding is.’

2. Transitievergoeding ook na tiende dienstjaar een derde maandsalaris

‘Op dit moment krijgt iemand jaarlijks een derde van het maandsalaris aan transitievergoeding voor de eerste tien jaren dat hij of zij in dienst is, of eigenlijk een zesde maandsalaris per volledig gewerkt half jaar. Na die tien jaar bedraagt de vergoeding de helft van het maandsalaris per gewerkt jaar na dat tiende dienstjaar. Ook dat gaat veranderen: iedereen ontvangt altijd een derde van het maandsalaris per gewerkt jaar. Daarmee wordt de vergoeding dus goedkoper.’

3. Transitievergoeding 50-plusser vervalt

‘Dit volgt weliswaar niet uit de WAB, maar is toch belangrijk voor HR. Per 1 januari 2020 vervalt de speciale transitievergoeding voor werknemers van 50 jaar en ouder. Die houdt in dat deze groep werknemers – mits ze minimaal 10 jaar in dienst zijn geweest bij een werkgever met minstens 25 werknemers – een half maandsalaris aan vergoeding ontvangt per half dienstjaar na de 50ste verjaardag.’

4. Overbruggingsregeling voor kleine werkgevers vervalt

‘Ook dit was al eerder bekend: de overbruggingsregeling van de transitievergoeding voor kleine werkgevers vervalt eveneens per 1 januari 2020. Deze regeling houdt in dat kleine werkgevers – met gemiddeld minder dan 25 werknemers – bij een ontslag wegens een slechte financiële situatie de maanden voor 1 mei 2013 niet hoeven mee te tellen bij de berekening van de transitievergoeding.’

5. Compensatieregeling bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte of pensionering van de kleine ondernemer

‘Kleine werkgevers die hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte, komen in aanmerking voor een compensatie van de transitievergoeding. Deze kan bij het UWV worden aangevraagd. Die regeling vormt in wezen een aanvulling op de in juli van dit jaar al aangenomen wet die recht geeft op compensatie van de transitievergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer.’

  • Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) verandert de regeling voor de transitievergoeding. In deze whitepaper bespreekt arbeidsrechtjurist Edith van Schie wat de regering wil aanpassen en welke gevolgen dit heeft voor de berekening van de transitievergoeding. Inclusief rekenvoorbeelden.

    Download de whitepaper

     

     

 

Lees meer over:

Over Auteur

Paul Poley schrijft artikelen voor XpertHR. Hij is gespecialiseerd in de uitzendbranche en alles wat daarmee te maken heeft.