Tweede Kamer akkoord met compensatie transitievergoeding

0

Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Koolmees.

Met het voorstel worden werkgevers gecompenseerd voor de betaalde transitievergoeding aan werknemers die langdurig ziek zijn geweest. De compensatie zal worden verstrekt door het UWV en komt uit het Algemeen werkloosheidsfonds (AWF).Hier staat een verhoging van de uniforme Awf-premie tegenover.

Terugwerkende kracht

Minister Koolmees liet eerder al weten dat de compensatiemaatregel op zijn vroegst per 1 april 2020 wordt ingevoerd. De regeling zal ook gaan gelden voor dienstverbanden die zijn beëindigd op of na 1 juli 2015. Daarom is het advies om bij afscheid van zieke werknemers duidelijk vast te leggen of een transitievergoeding is betaald.

Wil een werkgever straks gebruik maken van deze compensatieregeling, dan moet er een verzoek worden ingediend bij het UWV. Gegevens die dan verstrekt moeten worden zijn bijvoorbeeld:

 • De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer.
 • Als de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan zijn:
  • de beschikking waaruit blijkt dat het UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden;
  • de beëindigingsovereenkomst die ziet op het (na ommekomst van de periode van het opzegverbod tijdens ziekte) met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • Als de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van het UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode waarin de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.
 • Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken).
 • De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.
 • Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding. Bij betaling in termijnen moeten betalingsbewijzen worden overlegd waaruit blijkt dat de gehele vergoeding is voldaan.

Het voorstel moet nu worden voorgelegd aan de Eerste Kamer.

 • Wilt u op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel? In de wetgevingskalender van XpertHR wordt precies bijgehouden wat de vorderingen zijn van wetsvoorstellen. Ook wordt uitgebreid uitgelegd wat het wetsvoorstel inhoudt en wat het gaat betekenen voor de praktijk. Bekijk de wetgevingskalender van XpertHR>>>
Lees meer over:

Over Auteur