Transitievergoeding bij 2-jarig dienstverband of langer?

0

Moet de transitievergoeding altijd worden betaald bij een dienstverband dat 2 jaar of langer heeft geduurd?

De transitievergoeding hoeft niet te worden betaald als de werknemer zijn dienstverband vrijwillig opzegt. Maar ook als sprake is van onvrijwillig ontslag, kan de transitievergoeding toch niet verschuldigd zijn.

De wet bepaalt dat de transitievergoeding niet verschuldigd is als het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Maar dit geldt niet altijd. In de wet staat namelijk ook: ‘de rechter mag de transitievergoeding toch geheel of gedeeltelijk aan de werknemer toekennen als het niet toekennen ervan gezien de specifieke omstandigheden van het geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is’. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als de werknemer al heel lang bij de werkgever in dienst is of als hij  tot zijn misstap  altijd prima heeft gefunctioneerd. Ook als weliswaar sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, maar de werkgever zelf ook niet helemaal vrijuit gaat, kan gehele of gedeeltelijke toekenning van de transitievergoeding aan de werknemer redelijk zijn.

De rechter die over het ontbindingsverzoekschrift oordeelt, mag daarbij ook zijn oordeel geven over de vraag of wel of geen transitievergoeding verschuldigd is vanwege al dan niet ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Als de werkgever dus vindt dat sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag, dan is het aan te raden dat hij de rechter verzoekt om te bepalen dat hij geen transitievergoeding aan de werknemer hoeft te betalen.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.