Dit staat in wetsvoorstel compensatie transitievergoeding

0

Het wetsvoorstel voor compensatie van de transitievergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is naar de Tweede Kamer gestuurd.

De werkgever ontvangt straks een vergoeding voor de betaalde transitievergoeding en de daarvan afgetrokken transitie- en inzetbaarheidskosten. De compensatie wordt vergoed vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf).  De regering wil geen onderscheid maken in de aard van de arbeidsovereenkomst die wordt beëindigd. De nieuwe regeling heeft daarom zowel betrekking op tijdelijke arbeidsovereenkomsten als op arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde of bepaalde tijd.

Beperkingen aan de vergoeding

De transitievergoeding wordt niet altijd volledig gecompenseerd. Ook bedraagt de compensatie niet meer dan het brutoloon dat de werknemer tijdens zijn ziekte heeft ontvangen. Tot slot ontvangt een werkgever geen compensatie voor de periode dat er een loonsanctie is opgelegd.

Wederzijds goedvinden

Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden zal er nooit meer aan compensatie worden verstrekt dan het bedrag dat verstrekt zou zijn als de arbeidsovereenkomst door opzegging of ontbinding zou zijn geëindigd. Dat betekent ook dat als bij een beëindiging met wederzijds goedvinden een vergoeding is toegekend in een situatie waar op grond van de wet geen recht op transitievergoeding bestaat er geen compensatie zal worden toegekend.

Aantal ziekteperioden

In het geval van elkaar opvolgende ziekteperioden moeten deze elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken volgen. Dat betekent bijvoorbeeld dat als een werknemer een week griep heeft gehad, vervolgens beter is en zes weken later langdurig ziekt wordt en uiteindelijk te maken krijgt met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst, alleen die laatste periode meetelt voor het bepalen van het tijdens de ziekte betaalde loon.

Hoe is het nu?

In de huidige berekening van de transitievergoeding wordt uitgegaan van de overeengekomen arbeidsduur en het laatstverdiende bruto loon. Een werkgever betaalt een werknemer die langdurig ziek is gedurende twee jaar lang loon door en moet vervolgens ook nog eens transitievergoeding betalen. Dit stuitte op veel onvrede en verontwaardiging en daarom wil het kabinet de regeling aanpassen.

Bekijk het volledige wetsvoorstel voor compensatie transitievergoeding bij ontslag >>>

Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.