Recht op transitievergoeding bij pensioen?

0

Ongeveer een jaar geleden deed de transitievergoeding zijn intrede. Toch rijzen nog regelmatig vragen over deze vergoeding, die bedoeld is als compensatie voor ontslag en de transitie naar een andere baan voor de werknemer moet vergemakkelijken. Eén van die vragen luidt: ‘Hebben werknemers die met pensioen gaan ook recht op een transitievergoeding?’

Werknemers die met pensioen zijn of gaan, hebben géén aanspraak op de transitievergoeding. In artikel 7:673 BW is geregeld dat werknemers die 24 maanden of langer bij een werkgever hebben gewerkt aanspraak kunnen maken op een transitievergoeding als het dienstverband op initiatief van de werkgever is geëindigd. In lid 7 worden drie uitzonderingen op deze hoofdregel gemaakt. Eén van die uitzonderingen is het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst in verband met – of na het bereiken – van de aow- of andere pensioengerechtigde leeftijd.

Meer over de transitievergoeding

Een andere vraag is of het mogelijk is de transitievergoeding te verdisconteren in het salaris van de werknemer. In de wetsgeschiedenis staat het antwoord niet. Deze vraag is bij de behandeling van de Wet werk en zekerheid niet aan de orde gekomen. Kijkend naar de inhoud van het wetsartikel lijkt het er niet op dat het mogelijk is om de transitievergoeding in het salaris te verdisconteren.

Lees het volledige advies hier >>>

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Edith van Schie is auteur bij XpertHR. Daarnaast is zij adviseur op het gebied van arbeidsrecht en HR. Edith is jarenlang actief geweest als arbeidsrechtadvocaat, maar heeft de zaken ook een paar jaar van een ‘andere kant’ kunnen bekijken toen zij bij de rechtbank werkzaam was. Zij publiceert over arbeidsrecht en HR.