Ontslag langdurig zieke werknemer goedkoper

0

Het kabinet gaat werkgevers compenseren voor de transitievergoeding van een langdurig zieke werknemer. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Hiermee komt de minister tegemoet aan de storm van protesten van werkgevers dat zij – nadat zij gedurende twee jaar lang het loon van de zieke werknemer hebben moeten doorbetalen – ook nog eens de transitievergoeding moeten betalen. De compensatie vindt plaats vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Daar staat dan wel een verhoging van de (uniforme) premie tegenover.

Verder krijgen cao-partijen meer ruimte om af te wijken van de transitievergoeding die verschuldigd is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Wel moet de cao voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten. Eerder dit jaar kregen de sociale partners al de mogelijkheid per cao af te wijken van de ketenbepaling bij seizoenswerk. Asscher verwacht het wetsvoorstel begin 2017 bij de Tweede Kamer in te dienen.

Webinar: Effectief omgaan met een langdurig zieke werknemer

Hoe ga je om met een werknemer die niet of onvoldoende meewerkt aan een re-integratie? Kan een werknemer ook gedurende de eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid ontslagen worden? Deze vragen worden beantwoord tijdens het XperthHR webinar op 22 november. Meer informatie >>>

Lees ook: Transitievergoeding bij langdurig zieke werknemer

  • Alle artikelen over de transitievergoeding staan overzichtelijk bij elkaar in het dossier over transitievergoeding >>>
Lees meer over:

Over Auteur

Annet Maseland is freelance-redacteur van XpertHR Actueel. Ze schrijft al jaren over HR en personeelszaken.