Onderwerp: Transitievergoeding

De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag en anderzijds om de transitie naar een andere baan voor de werknemer te vergemakkelijken. De transitievergoeding kost vaak minder dan de ontslagvergoeding via de huidige kantonrechtersformule, maar is eerder en vaker verschuldigd. Daarom kan de transitievergoeding meewegen wanneer de werkgever twijfelt of hij een dienstverband wel of niet wil beëindigen. Omdat de transitievergoeding relatief nieuw is, rijzen er regelmatig vragen op. Is het bijvoorbeeld mogelijk om de transitievergoeding te verdisconteren in het salaris van de werknemer? Heeft een werknemer die met pensioen gaat recht op een transitievergoeding? En hoe wordt de transitievergoeding berekend?

Uitgelicht Advies

Susan Schaeffer XpertHR ActueelHet is de vraag of het mogelijk is om de transitievergoeding te verdisconteren in het salaris. De wetsgeschiedenis geeft geen antwoord op deze vraag. Wat kun je wel doen?
jurist Susan Schaeffer 

Lees het hele artikel

Artikelen over het onderwerp transitievergoeding

Transitievergoeding
Recht op transitievergoeding bij pensioen?

De transitievergoeding, een compensatie voor ontslag die de overgang naar een andere baan moet vergemakkelijken, is bijna een jaar oud. Toch rijzen er nog regelmatig vragen over. Zoals: ‘hebben werknemers die met pensioen gaan ook recht op een transitievergoeding?’

Transitievergoeding
Transitievergoeding: wijziging berekening arbeidsduur

Het loon vormt de basis voor de berekening van de hoogte van de vergoeding aanzegtermijn en de transitievergoeding. Om te zorgen dat alle medewerkers de juiste vergoeding krijgen na ontslag, wordt de Regeling looncomponenten en arbeidsduur aangepast om deze duidelijker en beter uitvoerbaar te maken.

Transitievergoeding
Geen maatregelen tegen ontwijking transitievergoeding

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft in een schriftelijk antwoord op Kamervragen aan dat er geen maatregelen nodig zijn tegen ontwijking van de transitievergoeding. Wel geeft hij aan dat  wanneer een bedrijf een medewerker alleen in dienst houdt wegens het niet willen betalen van de vergoeding  dat onfatsoenlijk werkgeverschap is.