Tag: zorgverlof

Verlof en vakantie
Rijks start proef vrijwillig delen van verlof

De rijksoverheid start met een proef waarbij werknemers bovenwettelijke verlofdagen met collega’ s gaan delen. Op die manier kunnen mensen die bovenwettelijke verlofdagen over hebben hun collega’ s helpen die tijd nodig hebben voor bijvoorbeeld mantelzorg.

Verlof en vakantie
Asscher in de bres voor bevallings- en zorgverlof

Een vader krijgt straks het bevallingsverlof van de moeder als zij bij de geboorte van een kind overlijdt. Daardoor kan hij zorgen voor de pasgeborene in de eerste levensperiode. Ook wordt het bevallingsverlof van een moeder met een couveusekind uitgebreid. Zij krijgt van haar werkgever 10 weken de gelegenheid het kind thuis te verzorgen.

Verlof en vakantie
Zorgverlofregels versoepeld

Als een moeder bij de geboorte van een kind overlijdt, krijgt de vader voortaan het bevallingsverlof van de moeder. Daardoor kan hij zorgen voor de pasgeborene in de eerste levensperiode.

Verlof en vakantie
Zorgverlof mogelijk verruimd

Het zorgverlof voor werknemers wordt mogelijk verruimd. Ook kunnen vaders in de toekomst mogelijk langer verlof opnemen na de geboorte van hun kind. Het kabinet gaat de mogelijkheden hiervoor onderzoeken.

Verlof en vakantie
Checklist calamiteiten- en kort zorgverlof

Soms doen er zich situaties voor waarbij de werknemer genoodzaakt is verlof is op te nemen, anders dan ziekteverlof of vakantieverlof, bijvoorbeeld wanneer de waterleiding plotsklaps is gesprongen of een jong kind door ziekte moet worden opgevangen. De wetgever heeft op deze noodzakelijkheid ingespeeld door het zogenaamd calamiteitenverlof en kortdurend zorgverlof op te nemen in de wet. Wat zijn de rechten en plichten van zowel werkgever als werknemer?

Verlof en vakantie
Checklist calamiteitenverlof

Soms doen er zich situaties voor waarbij de werknemer genoodzaakt is verlof is op te nemen, anders dan ziekteverlof of vakantieverlof, bijvoorbeeld wanneer de waterleiding plotsklaps is gesprongen of een jong kind door ziekte moet worden opgevangen. De wetgever heeft op deze noodzakelijkheid ingespeeld door het zogenaamd calamiteitenverlof en kortdurend zorgverlof op te nemen in de wet. Wat zijn de rechten en plichten van zowel werkgever als werknemer?

Arbeidsvoorwaarden
Bepaal zelf de voorwaarden van verlof

Dromen kan altijd, maar als werkgever kunt u dromen van uw werknemers maken of breken. Dankzij de levensloopregeling bepaalt u zelf wanneer en aan welke voorwaarden het verlof moet voldoen. Lees hier alles over verschillende verlofvormen en hoe u als werkgever zelf de voorwaarden kunt bepalen.

Verlof en vakantie
Langdurend zorgverlof

Als een levensbedreigend ziek kind, partner of ouder van een werknemer
zorg behoeft, kan de werknemer een beroep doen op het langdurend zorgverlof.
Tijdens dat verlof hoeft de werkgever geen salaris door te
betalen.