Tag: ziektewet

Blog
BlogZo herkent u een goede bedrijfsarts

De rol van de bedrijfsarts is cruciaal bij preventie, begeleiding en vooral bij het terugdringen van verzuim. Streef daarom vooral naar een goede samenwerking met deze professional, eentje die verder gaat dan alleen de verplichte taken van de bedrijfsarts. Maar hoe herkent u nu deze goede bedrijfsarts? Wij geven u 10 tips om hierachter te komen.

Verzuim
Download: wat kan HR doen aan ziekteverzuim?

Ziekteverzuim is een thema dat veel organisaties bezig houdt. Logisch ook, want ziekteverzuim kost veel geld. Waar houdt u rekening mee wanneer een werknemer zich ziek meldt en hoe zorgt u ervoor dat het verzuim van de werknemers zo laag mogelijk blijft?

Verzuim
3 tips bij privacy van zieke werknemer

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceerde onlangs een geactualiseerde versie van de beleidsregels De zieke werknemer . Wat mag je wel en niet vragen als een werknemer zich ziek meldt? 3 tips uit deze nieuwe beleidsregels, om te zorgen dat je de privacywetgeving niet overtreedt.

Verzuim
5 stappen bij verhaalsrecht (regres)

Als sprake is van verzuim als gevolg van letsel waar een derde aansprakelijk voor is en de werkgever heeft een loondoorbetalingsverplichting, dan kan hij op grond van artikel 6:107a BW de netto-loonkosten en de re-integratiekosten van de verantwoordelijke derde vorderen.

Verzuim
VVD eens met kortere loondoorbetaling bij ziekte

Het plan van MKB-Nederland om de loondoorbetalingsplicht voor zieke werknemers te halveren naar één jaar krijgt steun van de VVD. De PvdA ziet er niets in. PvdA-minister Asscher bepaalt zijn standpunten mede op basis van twee onderzoeken, waarvan de eerste vrijdag naar de Kamer werd gestuurd. Daarin staat dat bijna de helft van de bedrijven grote moeite heeft met de loondoorbetalingsplicht.

Verzuim
Zieke flexwerker kan werkgever duur komen te staan

Werkgevers die zich niet tijdig voorbereiden op de nieuwe Ziektewet (BeZaVa) krijgen binnenkort de rekening gepresenteerd. Zieke (ex-)werknemers in 2014 zijn bepalend voor de premie van werkgevers in 2016. Een werkgever betaalt voor een flexwerker die tijdens of kort na afloop van het contract in de Ziektewet en vervolgens in de WGA belandt.