Tag: zieke werknemer

Blog
BlogZo herkent u een goede bedrijfsarts

De rol van de bedrijfsarts is cruciaal bij preventie, begeleiding en vooral bij het terugdringen van verzuim. Streef daarom vooral naar een goede samenwerking met deze professional, eentje die verder gaat dan alleen de verplichte taken van de bedrijfsarts. Maar hoe herkent u nu deze goede bedrijfsarts? Wij geven u 10 tips om hierachter te komen.

Verzuim
7 vragen over het deskundigenoordeel

Heeft u het webinar over Wet verbetering Poortwachter gekeken? In dit artikel beantwoordt Andy Luijkx het vierde deel van de vragen die tijdens het webinar zijn gesteld. Over het deskundigenoordeel.

Verzuim
‘Ziekmelding vaak te laat en re-integratie onvoldoende benut’

Welk effect heeft langdurig verzuim op de (kosten van) een organisatie? En welke stappen neemt HR wanneer in het kader van de Wet Poortwachter? UWV-arbeidsdeskundige Andy Luijkx legt het u uit. ‘Vaak komt een ziekmelding te laat of worden re-integratiemogelijkheden onvoldoende benut. Dat is jammer én een kostbare zaak.’

Verzuim
Deze overheidsregels ervaart u als belastend

Werkgevers en HR vinden overheidsregels die gelden rondom de ziekte en re-integratie maar belastend. Het bijhouden van een re-integratiedossier, ondersteuning bij het tweede spoor en de privacyregels zorgen voor irritatie.

CAO
3 opvallende cao-afspraken over verzuim

Protocollen, reglementen, beleidsafspraken: in de meeste cao’s is er wel iéts centraal geregeld rondom verzuim. Zijn er ook cao’s waar opvallende afspraken in staan?