Tag: xperthr

Arbeidsmarkt
5 vragen over combinatiebanen

Het combineren van banen komt steeds vaker voor en brengt ook een aantal belemmeringen met zich mee. Dat blijkt uit het advies van de SER over combinatiebanen. Reden genoeg om hier als HR-professional alles over te willen weten.

Beoordelen
FAQ: ondertekenen verslaglegging

Naar aanleiding van de beoordelingsgesprekken zijn we met drie medewerkers een verbetertraject ingegaan. Nu weigert één van de medewerkers categorisch om de verslagen te ondertekenen. Wat kan ik doen?

Belonen
Transitievergoeding wel of niet verdisconteren in salaris?

Er rijzen nog regelmatig vragen over deze vergoeding, die bedoeld is als compensatie voor ontslag en de transitie naar een andere baan voor de werknemer moet vergemakkelijken. Eén van die vragen luidt: is het mogelijk om de transitievergoeding te verdisconteren in het salaris van de werknemer?

Internationaal
3 vragen over de tewerkstellingsvergunning

Vanaf 1 januari 2017 is een tewerkstellingsvergunning vereist voor Japanse werknemers die in Nederland willen werken. Wat houdt deze werkvergunning precies in en wanneer heb je hem nodig? 3 vragen over de tewerkstellingsvergunning.

Ontslag
5 aandachtspunten bij beëindigingsovereenkomst

Bij beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden moet je rekening houden met de wettelijke bedenktijd waar de werkgever recht op heeft. We zetten de aandachtspunten rondom die wettelijke bedenktijd voor je op een rij.

Algemeen
Geen opvolgend werkgeverschap na werkervaringsplek

Nadat de werknemer twee contracten voor een leerwerkplek/werkervaringsplek heeft gehad, gaat hij via het uitzendbureau als voorman aan het werk. De kantonrechter en het hof oordelen beide dat het uitzendbureau niet de opvolgende werkgever in de zin van de ketenregeling is vanwege het karakter van een leerwerkplek/werkervaringsplek.

Ontslag
Voorbeeldbrief instemming met opzegging door werknemer

Het is bijna 1 juli, het moment waarop het ontslagrecht verandert. In samenwerking met XpertHR geven wij alvast enkele voorbeeldbrieven om een ontslagprocedure te starten. Hier vind je een voorbeeldbrief in het geval van instemming met opzegging door de werknemer.

Algemeen
Instructierecht: bedrijfskleding

Een landelijke bank heeft een tijd geleden een kledingreglement voor de accountmanagers ingesteld. Het blijkt niet te werken. De regel dat accountmanagers bij klantcontact een jasje dienen te dragen, blijkt voor sommigen aanleiding om in hun spijkerjack bij klanten te verschijnen.

Verlof en vakantie
Politiek verlof: meer dan de tijd voor het bijwonen van vergaderingen

In deze zaak konden werkgever en werknemer het niet eens worden over de omvang van het door de werknemer gevraagde politiek verlof. De werkgever was van mening dat alleen rekening gehouden hoefde te worden met de vergadertijd. De kantonrechter was het daar niet mee eens en oordeelde dat bij het vaststellen van politiek verlof rekening gehouden moet worden met alle omstandigheden van het geval en dus niet alleen met de tijd voor het bijwonen van vergaderingen.