Tag: ww

Blog
BlogWW-premie – Een beetje goed nieuws!

Ondernemers mogen vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie hanteren voor vaste krachten. Dat is fijn want de lage premie bedraagt 2,94%. De hoge premie is 7.94%. Bij een maandloon van € 3.500 bruto scheelt dat al gauw zo’n € 2.100 per jaar.

WAB
De WAB kost omroep meer tijd en geld

Het inhuren van tijdelijke medewerkers gaat meer rompslomp opleveren als de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking treedt. Voor mediabedrijven zal dat grote gevolgen hebben, voorziet HR-adviseur Johan Slendebroek van de Evangelische Omroep.

Ambtenarenrecht
Wat betekent de WAB nog meer voor HR?

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wil het kabinet de verschillen tussen vast en flexibel werk kleiner maken. In een reeks leidt Thijs de Jong, advocaat bij RWV Advocaten, u in vogelvlucht langs de belangrijkste onderdelen van de WAB. Deel 3: de overige aandachtspunten. 

Ontslag
Werkgevers akkoord met drie jaar WW-uitkering

De grote werkgeversorganisaties zijn alsnog akkoord met eerder gemaakte afspraken voor de ‘reparatie’ van de WW-uitkering. Wel moet er rekening worden gehouden met een aantal zorgpunten vanuit de werkgevers.  

Verzuim
3 tips bij privacy van zieke werknemer

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceerde onlangs een geactualiseerde versie van de beleidsregels De zieke werknemer . Wat mag je wel en niet vragen als een werknemer zich ziek meldt? 3 tips uit deze nieuwe beleidsregels, om te zorgen dat je de privacywetgeving niet overtreedt.

Algemeen
Geen vernietiging vaststellingsovereenkomst wegens wilsgebrek

Een werkneemster vernietigt de vaststellingsovereenkomst die ze met haar werkgever sloot. Ze had forse psychische problemen, geen rechtsbijstand en de werkgever heeft haar niet goed geïnformeerd over de gevolgen van haar ontslag. Maar de kantonrechter stelt zware eisen aan de onderbouwing van het wilsgebrek.

Flexibilisering
Asscher dicht WW-lek niet voor iedereen

Asscher is bereid om het WW-lek te dichten voor ‘nieuwe gevallen’ die een te lage WW-uitkering hebben ontvangen. Voor de overige 20.000 flexwerkers en seizoensarbeiders die benadeeld werden door het Dagloonbesluit 2015 kan hij helaas niet meer betekenen dan een compensatie, laat Asscher middels een brief weten.

Administratie en belasting
WW-premies in 2016 lager

Werkgevers hoeven vanaf volgend jaar minder premie te betalen aan werkloosheidsfondsen in hun sector. Volgens het UWV gaat het in totaal om 700 miljoen euro. De grootste premiedalingen vinden in de bouwsector plaats.

Arbeidsmarkt
Geen grote rol UWV bij derde jaar WW

Uitkeringsinstantie UWV krijgt geen rol bij de uitvoering van het derde jaar WW, mochten de sociale partners ervoor kiezen om zo’ n derde jaar werkloosheidsuitkering mogelijk te maken. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) maakte dat duidelijk in het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

Arbeidsmarkt
Asscher: CNV had gelijk

Minister Asscher wil de regels rond de WW-uitkeringen aanpassen. De wet die op 1 juli is ingegaan bevat een dagloon-berekening voor de hoogte van de uitkering. Achteraf blijkt dat deze berekening ervoor zorgt dat sommige mensen een lagere uitkering ontvangen.

Arbeidsmarkt
Mannen evenveel kans op baanverlies als vrouwen

Aan het begin van de crisis liepen mannen meer kans om hun baan te verliezen en in de WW of bijstand te komen dan vrouwen. Na de eerste vijf crisisjaren is dit meer gelijk getrokken en hebben mannen en vrouwen vrijwel evenveel kans op baanverlies.

Arbeidsmarkt
SER wil werkloosheid preventief bestrijden

Nog voordat mensen door baanverlies in de WW terecht dreigen te komen, moeten ze hulp kunnen krijgen bij het vinden van nieuw werk. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad (SER). Het advies in een uitwerking van het sociaal akkoord uit april 2013.

1 2 3 7