Tag: winstuitkering

Belonen
Download: de verschillende vormen van belonen

De economie en arbeidsmarkt zijn grotendeels hersteld van de recessie. Dr. Job Hoogendoorn signaleert dat dit er ook toe leidt dat HR weer open staat voor verschillende vormen van belonen. Wat is er mogelijk?

Algemeen
Willekeur bij toekennen bonus

Een rayonmanager geen prestatiebonus geven terwijl zijn prestaties vrijwel gelijk zijn aan die van zijn collega’s, is willekeur en handelen in strijd met goed werkgeverschap.