Tag: wia

Verzuim
Zieke werknemer kost bedrijf meer dan gedacht

Een langdurig zieke werknemer kost meer dan werkgevers verwachten. Werkgevers schatten de kosten van een zieke werknemer gemiddeld op € 143, – per dag. In werkelijkheid kost een zieke werknemer gemiddeld € 230, – per dag.

Verzuim
Loondoorbetalingsplicht bij ziekte te lang

Werkgevers worden verplicht om bij ziekte twee jaar lang loon door te betalen om re-integratie te bevorderen. Dit is weinig effectief en een groot financieel risico voor kleine bedrijven. Dat stelt Mark Diebels, advocaat arbeidsrecht in zijn proefschrift, waarop hij morgen aan de Universiteit van Tilburg promoveert.

Verzuim
De inhoud van een re-integratieverslag

Na twee jaar ziekte komt een werknemer in aanmerking voor een WIA-uitkering. Bij de aanvraag van deze uitkering heeft hij een re-integratieverslag nodig. Bij een onvolledig re-integratieverslag, moet de werkgever langer het loon van de zieke werknemer doorbetalen. Uit welke onderdelen bestaat een re-integratieverslag?

Verzuim
Goed WGA-advies is nodig

Nu de WGA-premies en de regels voor eigenrisicodragen veranderen, is scherp advies voor werkgevers onmisbaar. Een flinke uitdaging én kans voor de WGA-adviseur.

Verzuim
Aantal arbeidsongeschikten fors omlaag

Het aantal langdurig zieken en arbeidsongeschikten is sinds eind 2005 drastisch gedaald, meldt staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Algemeen
Geen ontbinding vlak voor einde loondoorbetalingstermijn

Een werkneemster die thuis zit met een IVA-uitkering vraagt tevergeefs om ontbinding van haar arbeidsovereenkomst. De loondoorbetalingsverplichting eindigt medio 2011 en dan kan ontslag met toestemming van het UWV plaatsvinden. Er zijn geen veranderingen in de omstandigheden die een ontbinding rechtvaardigen.