Tag: wga

Re-integratie
WGA: eigen risico of de veilige schoot van het UWV?

Werkgevers die per 1 januari eigenrisicodrager worden voor de WGA kunnen overstappen zonder dat het WGA-verleden meetelt. Dat lijkt gunstig, maar arbeidsrecht advocaat Steven Jellinghaus raadt werkgevers aan zich eerst te bezinnen op de langetermijngevolgen. ‘Werkgevers kunnen zich nu nog bedenken.’

Re-integratie
3 maatregelen voor de WGA

Per 1 januari 2017 moeten werkgevers kiezen voor publieke verzekering of eigenrisicodragen voor hun totale WGA-lasten voor vast en tijdelijk personeel. Dit heeft een aantal gevolgen voor werkgevers. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid licht ze toe in een brief aan de Tweede Kamer. Wij selecteerden de belangrijkste punten.

Verzuim
Loondoorbetalingsplicht bij ziekte te lang

Werkgevers worden verplicht om bij ziekte twee jaar lang loon door te betalen om re-integratie te bevorderen. Dit is weinig effectief en een groot financieel risico voor kleine bedrijven. Dat stelt Mark Diebels, advocaat arbeidsrecht in zijn proefschrift, waarop hij morgen aan de Universiteit van Tilburg promoveert.

Verzuim
Zieke flexwerker kan werkgever duur komen te staan

Werkgevers die zich niet tijdig voorbereiden op de nieuwe Ziektewet (BeZaVa) krijgen binnenkort de rekening gepresenteerd. Zieke (ex-)werknemers in 2014 zijn bepalend voor de premie van werkgevers in 2016. Een werkgever betaalt voor een flexwerker die tijdens of kort na afloop van het contract in de Ziektewet en vervolgens in de WGA belandt.

Verzuim
Verzuimmanagement prioriteit #1 door nieuwe ziektewet

Doelgericht verzuimmanagement moet bovenaan de prioriteitenlijst van de HR professional staan. Door de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters betalen werkgevers namelijk vanaf 1 januari 2014 voor tijdelijke medewerkers die ziek zijn als hun contract afloopt.

Verzuim
Sociale partners waarschuwen na mislukte pilot vangnetters

Werkgevers en werknemersorganisaties waarschuwen voor een verkeerde uitvoering van de wet die moet zorgen dat langdurig zieke flexmedewerkers weer re-integreren. Dat doen zij nu een pilot daarvoor is mislukt. UWV kan de namen van de zieke flexwerkers niet aanleveren. De Stichting van de Arbeid vraagt minister Asscher om helderheid over de houdbaarheid van de Wet BezaVa.

Verzuim
Uitzendbureaus dragen kosten van ziekte

Naar aanleiding van de berichtgeving in het NOS-journaal is verwarring ontstaan bij bedrijven die uitzendkrachten inhuren. Door de uitzending is de suggestie ontstaan dat inleners met de ingang van de vernieuwingen van de Ziektewet verantwoordelijk worden voor de kosten van ziekte- en arbeidsongeschiktheid. Het tegendeel is het geval.

Verzuim
Ziektewet

Het oktobernummer van ArboMagazine staat geheel in het teken van de wijzigingen in de Ziektewet en de WGA. Het gekke is dat nog niet precies vaststaat hoe alles eruit gaat zien, wel is duidelijk dat zowel werkgever als werknemer meer verantwoordelijkheid krijgen.

Verzuim
Goed WGA-advies is nodig

Nu de WGA-premies en de regels voor eigenrisicodragen veranderen, is scherp advies voor werkgevers onmisbaar. Een flinke uitdaging én kans voor de WGA-adviseur.

Verzuim
De arboprofessional als WGA-adviseur

Met de veranderingen in de WGA-premies en de regels voor eigenrisicodragen is goed WGA-advies onmisbaar voor werkgevers. Dit advies hoeft niet altijd van buiten te komen.

Verzuim
Verleng aanmeldtermijn eigenrisicodragerschap

De aanmeldtermijn voor het eigenrisicodragerschap voor de ziektewet en WGA moet worden verlengd. Dat vindt risico-adviseur Aon. Veel werkgevers hebben de lijsten van het UWV met gegevens van (ex-)werknemers die in 2012 een Ziektewetuitkering of WGA-flex uitkering kregen nog niet ontvangen. ‘ Zonder die lijsten kunnen werkgevers de afweging om eigenrisicodrager te worden niet goed maken’ .

Verzuim
Maak die brief van het UWV snel open

Als u binnenkort een brief van het UWV krijgt, leg die dan niet op een stapeltje. Open de brief zo snel mogelijk en controleer de gegevens. Het kan u vele duizenden euro’ s premie schelen.

Algemeen
Premie WGA blijft stabiel

Werkgevers die de verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid hebben ondergebracht bij het UWV kunnen een stabiele premie tegemoet zien de komende jaren.