Tag: wet poortwachter

Blog
BlogHeeft HR echt zoveel casemanagers nodig?

Vindt u ook dat het begrip ‘casemanager’ vaak tot veel verwarring leidt? Wij leggen u graag uit hoe het nu precies zit, welke soorten casemanagers er zijn en hoe het komt dat u inderdaad soms met meerdere casemanagers werkt.

Blog
BlogZo herkent u een goede bedrijfsarts

De rol van de bedrijfsarts is cruciaal bij preventie, begeleiding en vooral bij het terugdringen van verzuim. Streef daarom vooral naar een goede samenwerking met deze professional, eentje die verder gaat dan alleen de verplichte taken van de bedrijfsarts. Maar hoe herkent u nu deze goede bedrijfsarts? Wij geven u 10 tips om hierachter te komen.

Verzuim
7 vragen over het deskundigenoordeel

Heeft u het webinar over Wet verbetering Poortwachter gekeken? In dit artikel beantwoordt Andy Luijkx het vierde deel van de vragen die tijdens het webinar zijn gesteld. Over het deskundigenoordeel.

Verzuim
8 vragen over Wet verbetering Poortwachter

Heeft u het webinar over Wet verbetering Poortwachter gekeken? In dit artikel beantwoordt Andy Luijkx het eerste deel van de vragen die tijdens het webinar zijn gesteld. Over de loondoorbetaling, plan van aanpak en de tussentijdse verslaglegging.

Verzuim
Download: Wet verbetering Poortwachter

Is arbeidsongeschiktheid een kwestie van ‘ermee dealen’ of van ‘effectief aanpakken’? Sinds de inwerkingtreding van de Wet verbetering Poortwachter hebben de werkgever, de werknemer en de arbodienst een meer actieve en
duidelijke rol gekregen in het re-integratieproces.

Verzuim
‘Ziekmelding vaak te laat en re-integratie onvoldoende benut’

Welk effect heeft langdurig verzuim op de (kosten van) een organisatie? En welke stappen neemt HR wanneer in het kader van de Wet Poortwachter? UWV-arbeidsdeskundige Andy Luijkx legt het u uit. ‘Vaak komt een ziekmelding te laat of worden re-integratiemogelijkheden onvoldoende benut. Dat is jammer én een kostbare zaak.’

Verzuim
Maatregelen als werknemer niet meewerkt aan re-integratie

Werkgever en werknemer moeten zich bij ziekte van een werknemer beiden inspannen voor de re-integratie van deze werknemer. In de Wet Verbetering Poortwachter staat geregeld wat de werkgever en de werknemer moet doen om het verzuim zo kort mogelijk te houden.

Verzuim
De arboprofessional als WGA-adviseur

Met de veranderingen in de WGA-premies en de regels voor eigenrisicodragen is goed WGA-advies onmisbaar voor werkgevers. Dit advies hoeft niet altijd van buiten te komen.