Tag: wet op de ondernemingsraden

Ontslag
Voorbeeldbepaling geheimhoudingsbeding

Met een geheimhoudingsbeding verbiedt de werkgever de werknemer om vertrouwelijke of geheime informatie met betrekking tot (de organisatie van) de werkgever naar buiten te brengen. Doorgaans wordt een geheimhoudingsbeding schriftelijk overeengekomen in de arbeidsovereenkomst, de cao of een arbeidsvoorwaardenreglement.

Medezeggenschap
Uitbreiding instemmingsrecht or

Een bedrijf dat een kwestie vrijwillig ter instemming voorlegt aan de or, mag bij een negatieve reactie van de or niet opeens zeggen dat het toch om een niet-instemmingsplichtig onderwerp gaat en vervolgens haar eigen koers varen.

Medezeggenschap
Geen informatieplicht aan OR over details ontslagbonussen

De ondernemingsraad heeft geen instemmingsrecht over de individuele afvloeiingsregelingen van managementleden maar wel recht op informatie over de invloed van die regelingen op de financiële positie van de onderneming, zo blijkt uit onderstaande uitspraak van de kantonrechter Arnhem.

Medezeggenschap
Wet op ondernemingsraden (WOR)

Medezeggenschap gaat feitelijk over elke wijze van betrokkenheid van medewerkers bij het reilen en zeilen van de onderneming. De meeste mensen denken bij medezeggenschap aan de ondernemingsraad, maar er zijn meer vormen.

Medezeggenschap
Vormen van medezeggenschap

Medezeggenschap gaat feitelijk over elke wijze van betrokkenheid van
medewerkers bij het reilen en zeilen van de onderneming. De meeste mensen denken bij medezeggenschap aan de ondernemingsraad, maar er zijn meer vormen.

Medezeggenschap
De ondernemingsraad

In ondernemingen met 50 of meer werknemers is de ondernemer op basis van
de WOR, artikel 2, verplicht een ondernemingsraad in te stellen.

Medezeggenschap
De personeelsvertegenwoordiging

In ondernemingen waar 10 tot 50 mensen werken en waar geen
ondernemingsraad is, kan de ondernemer ten behoeve van het overleg met de
werknemers een personeelsvertegenwoordiging (pvt) in het leven
roepen.

Medezeggenschap
De personeelsvergadering

In ondernemingen waar 10 tot 50 mensen werken en waar geen
ondernemingsraad (or) of personeelsvertegenwoordiging (pvt) is, moeten ondernemer of bestuurder en werknemers ten minste twee keer per haar een overleg voeren over de gang van zaken in het bedrijf. Dit wordt de personeelsvergadering (pv) genoemd.