Tag: wet arbeid vreemdelingen

Internationaal
Stage niet voor elke illegale mbo’er

Niet alle illegale mbo-scholieren kunnen stage lopen. Dat is alleen toegestaan bij opleidingen waar de nadruk ligt op leren. Illegale scholieren die een opleiding volgen met het accent op werken, komen niet in aanmerking voor een stage.