Tag: werkweigering

Ontslag
Mag je een zieke werknemer die werk weigert ontslaan?

Een zieke werkneemster die door de bedrijfsarts gedeeltelijk arbeidsgeschikt is verklaard, gaat niet het geïndiceerde aantal uren aan het werk. De werkgever ontslaat haar wegens werkweigering. Geldt hier het opzegverbod? Of is het gedrag van de werkneemster voldoende reden voor ontslag op staande voet?