Tag: werkloosheid

Verzuim
3 tips bij privacy van zieke werknemer

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceerde onlangs een geactualiseerde versie van de beleidsregels De zieke werknemer . Wat mag je wel en niet vragen als een werknemer zich ziek meldt? 3 tips uit deze nieuwe beleidsregels, om te zorgen dat je de privacywetgeving niet overtreedt.

Arbeidsmarkt
Plotselinge schaarste aan HR-medewerker

Aan HR-medewerkers is plotseling schaarste ontstaan. Een tijdelijke inhaalslag, vermoedt Compagnon-directeur Frank Roders. De verwachting is namelijk dat de hands-on functies door automatisering juist inkrimpen.

Arbeidsmarkt
Wat betekent Prinsjesdag voor HR?

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor het komende begrotingsjaar bekend gemaakt. Ook dit jaar waren er een aantal maatregelen bij die relevant zijn voor HR.

Arbeidsmarkt
68 miljoen om 50-plusser aan baan te helpen

Het kabinet zet in 2017 en 2018 extra in op de aanpak van werkloosheid onder vijftigplussers. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft hiervoor afspraken gemaakt met vakbonden en werkgeversorganisaties, meldt hij dinsdag aan de Kamer.

Arbeidsmarkt
John de Wolf boegbeeld voor werkzoekende 50-plussers

Oud-profvoetballer John de Wolf wordt het boegbeeld voor de werkzoekende vijftigplusser. De 53-jarige De Wolf gaat deze groep werkzoekenden adviseren, activeren en ondersteunen. Ook gaat hij werkgevers wijzen op de waarde van vijftigplussers op de werkvloer.

Recruitment
Gebeurtenissen beïnvloeden werkzoekenden

In 2015 vonden wereldwijd verschillende sportevenementen en schandalenplaats. Sommige van deze gebeurtenissen hebben effect gehad op het zoekgedrag van werkzoekenden naar vacatures. Zelfs het verschijnen van een film zorgde voor een piek in het aantal gezochte vacatures.

Arbeidsmarkt
Jeugdwerkloosheid: wat kun jij als werkgever?

De jongerenwerkloosheid is nog altijd aan de orde. Volgens het CBS is er nog altijd zo’ n 11,2% werkloos. Volgens Aart Bontekoning, veranderkundige en generatie-expert, ligt dit aan het feit dat werkgevers vaak nog wat voorzichtig zijn met het aannemen van jongeren. Momenteel heeft minister Asscher 14 miljoen euro uitgetrokken voor de zogenaamde ‘ sollicitatiehulp’ . Stimuleer vooral dat werkgevers met de jongeren zelf verkennen wat helpt, aldus Bontekoning.

Administratie en belasting
Wat betekent Prinsjesdag voor HR?

Er zijn al een aantal zaken over de begroting van 2016 bekend. Zo gaat de kinderopvangtoeslag omhoog en wordt er geld beschikbaar gemaakt voor de vluchtelingenstroom. Maar welke punten uit het belastingplan van volgend jaar zijn nou belangrijk voor HR?

Arbeidsmarkt
Werkeloosheidspercentage het laagst in 3 jaar

Waar de arbeidsmarkt in februari vorig jaar nog een absoluut dieptepunt bereikte, is deze nu alweer aardig opgekrabbeld. De afgelopen drie jaar is het aantal werklozen niet zo laag geweest als nu. Maar waar ligt dat precies aan?

Algemeen
Nieuwe acties tegen arbeidsmarktdiscriminatie

De overheid heeft het tegengaan discriminatie op de arbeidsmarkt hoog op de agenda staan. Het Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie, bestaande uit 42 acties, wordt met zes extra acties uitgebreid, zo blijkt uit een voortgangsrapportage over dit actieplan, welke minister Asscher dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Leiderschap
Train jezelf en help een ander

Veel mensen moeten rondkomen van een minimum inkomen. Zij hebben vaak veel meer te bieden dan ze zelf denken. Via Talentcoach kunnen professionals uit het bedrijfsleven hun stadsgenoten die het minder breed hebben coachen, en intussen hun eigen coachings- en managementvaardigheden trainen.

Arbeidsmarkt
Mannen evenveel kans op baanverlies als vrouwen

Aan het begin van de crisis liepen mannen meer kans om hun baan te verliezen en in de WW of bijstand te komen dan vrouwen. Na de eerste vijf crisisjaren is dit meer gelijk getrokken en hebben mannen en vrouwen vrijwel evenveel kans op baanverlies.

Arbeidsmarkt
Werklozen gemiddeld ouder

De mensen die in Nederland geregistreerd staan als werkloos, zijn de afgelopen 25 jaar gemiddeld ouder geworden. In 1990 waren vooral de jongeren (15-25 jaar) werkloos, nu staan meer ouderen (55-65 jaar) ingeschreven als werkloze. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Arbeidsmarkt
Herstel arbeidsmarkt zet door

Het gaat steeds beter met de arbeidsmarkt. Het herstel van de werkgelegenheid zette in het tweede kwartaal verder door. Het aantal banen en vacatures steeg en het aantal mensen dat korte tijd zonder werk zat nam af. Voor mensen die al langere tijd geen werk hebben blijft de arbeidsmarkt wel lastig. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

1 2 3 13