Tag: werkgeverspremie

Pensioen
Wiebes: ‘Stem niet in met wetsvoorstel pensioenwet’

Staatssecretaris Wiebes raadt de Eerste Kamer aan niet in te stemmen met zijn wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer, een ongebruikelijke stap. Met zijn hulp ontdekten ondernemers en hun adviseurs een maas in het wetsvoorstel die de fiscus miljarden kan kosten.

Arbeidsmarkt
CBS: loonkosten gestegen met 0,6 procent

De loonkosten per gewerkt uur van werknemers zijn met 0,6 procent gestegen in 2015. Dit is de kleinste stijging sinds 1996. In enkele bedrijfstakken zijn de loonkosten zelfs gedaald. De loonkostenstijging bleef vorig jaar vooral beperkt door lagere werkgeverspremies voor pensioen.

Pensioen
Geef werknemers meer pensioeninzicht

Nederlanders houden zich te weinig bezig met hun pensioen. Vaak weten we niet hoe groot ons pensioenpotje is en hoe we er eigenlijk voor staan voor onze oude dag. Ook willen we eerder stoppen met werken, maar kan dit eigenlijk wel? Volgens pensioenuitvoerder BeFrank creëer je meer inzicht door werknemers eigen regie te geven over het pensioen.

Administratie en belasting
WW-premies in 2016 lager

Werkgevers hoeven vanaf volgend jaar minder premie te betalen aan werkloosheidsfondsen in hun sector. Volgens het UWV gaat het in totaal om 700 miljoen euro. De grootste premiedalingen vinden in de bouwsector plaats.

Belonen
Premiekorting op de schop

Op Prinsjesdag werd aangekondigd dat het voor werkgevers goedkoper moet worden om werknemers aan te nemen die het minimumloon verdienen of net iets daarboven. Hoe dit uitgevoerd kan worden is vastgesteld in het wetsvoorstel Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (WTL).

Arbeidsmarkt
Premiekorting werklozen meer afgestemd op kleine werkgever

Kleine werkgevers profiteren nu niet optimaal van de premiekorting die zij ontvangen wanneer ze werkloze jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten aannemen. Het kabinet gaat de uitvoering van de regeling verbeteren zodat de premiekorting en de af te dragen premies beter in balans komen.

Arbeidsmarkt
Asscher bekijkt D66-plan werkloze jongeren

Het wordt voor bedrijven mogelijk makkelijker een werkloze jongere met een premiekorting in dienst te nemen. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken gaat een voorstel van D66 hiervoor bestuderen, liet hij aan de Tweede Kamer weten.

Verzuim
Hogere ziektewetpremie voor bedrijven

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verhoogt de Ziektewetpremies voor bedrijven die terugkeren bij het UWV, nadat ze enkele jaren zelf het risico op ziek personeel hebben gedragen.

Verzuim
‘Controleer UWV-gegevens Ziektewet’

Werkgevers kunnen op enorme kosten worden gejaagd als ze de gegevens die uitkeringsorganisatie UWV gebruikt om de nieuwe premies voor de Ziektewet vast te stellen, niet goed controleren. Daarvoor waarschuwt adviesbureau Aon vrijdag.

Arbeidsmarkt
Regeling huishoudelijke hulp onder de loep

Het kabinet laat de regeling voor huishoudelijke hulp onder de loep nemen. Die houdt in dat particulieren iemand kunnen inhuren voor klussen aan huis zonder dat ze loonbelasting en sociale premies hoeven in te houden.

Arbeidsvoorwaarden
Subsidies voor werkgevers van gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Deze regeling voorziet in een aantal instrumenten en voorzieningen bestemd voor werkgevers om het in dienst nemen of houden van een gedeeltelijk arbeidsgeschikte te stimuleren. Aanvragen kunnen worden ingediend door in Nederland gevestigde ondernemingen, non-profitinstellingen en overheidsinstellingen.