Tag: vakbonden

Arbeidsmarkt
‘Na de vraag wie het opleidingsbudget opmaakt blijft het stil’

Van tattooverwijderaar tot webdesigner, dagelijks komen er nieuwe banen bij. Dat is de geruststellende boodschap van Ben Rogmans in zijn pas verschenen boek ‘Geen paniek! Maar ook jouw baan gaat eraan.’ Werknemers moeten wel up-to-date blijven, met hulp van HR. Bijvoorbeeld door hun opleidingsbudget op te maken.

Internationaal
Hoe scoren bedrijven op de mensenrechtenmeter?

Hoe staat het met de lonen die multinationals betalen? Weten ze kinderarbeid te voorkomen? Aan de hand van dit soort vragen worden concerns beoordeeld op een nieuwe mensenrechtenmeter. Ook voor HR-afdelingen iets om rekening mee te houden.

Arbeidsmarkt
CBS: loonkosten gestegen met 0,6 procent

De loonkosten per gewerkt uur van werknemers zijn met 0,6 procent gestegen in 2015. Dit is de kleinste stijging sinds 1996. In enkele bedrijfstakken zijn de loonkosten zelfs gedaald. De loonkostenstijging bleef vorig jaar vooral beperkt door lagere werkgeverspremies voor pensioen.

Arbeidsmarkt
Aanpak discriminatie: Er moet een tandje bij

Het racismedebat liep in Nederland de afgelopen weken hoog op. Ook op de arbeidsmarkt komen discriminatie en racisme regelmatig voor. Comité 21 maart, dat jaarlijks de Internationale Dag tegen Racisme & Discriminatie organiseert, doet aanbevelingen aan werkgevers en overheid om werk te maken van een inclusieve werkvloer.

Arbeidsmarkt
Vakbond FNV tevreden over Wet Werk en Zekerheid

De Wet Werk en Zekerheid doet volgens vakbond FNV waarvoor hij is bedoeld: het geeft meer zekerheid aan werknemers bij ontslag en de eerste signalen zijn er dat de wet meer vaste banen oplevert. Dat concludeert de FNV op basis van analyse van ruim 4500 ontslagdossiers en de cao-afspraken die de bond afgelopen jaar maakte.

Arbeidsmarkt
‘Werkgevers willen bezuinigen op veiligheid’

Veel werkgevers willen af van afspraken om mensen gezond en veilig te laten werken, stelt FNV. De vakbond zet de laatste tijd onder meer in op het terugbrengen van de hoge werkdruk in diverse branches, maar voelt zich daarbij tegengewerkt door werkgevers.

Arbeidsmarkt
68 miljoen om 50-plusser aan baan te helpen

Het kabinet zet in 2017 en 2018 extra in op de aanpak van werkloosheid onder vijftigplussers. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft hiervoor afspraken gemaakt met vakbonden en werkgeversorganisaties, meldt hij dinsdag aan de Kamer.

Verlof en vakantie
Rijks start proef vrijwillig delen van verlof

De rijksoverheid start met een proef waarbij werknemers bovenwettelijke verlofdagen met collega’ s gaan delen. Op die manier kunnen mensen die bovenwettelijke verlofdagen over hebben hun collega’ s helpen die tijd nodig hebben voor bijvoorbeeld mantelzorg.

Flexibilisering
Asscher dicht WW-lek niet voor iedereen

Asscher is bereid om het WW-lek te dichten voor ‘nieuwe gevallen’ die een te lage WW-uitkering hebben ontvangen. Voor de overige 20.000 flexwerkers en seizoensarbeiders die benadeeld werden door het Dagloonbesluit 2015 kan hij helaas niet meer betekenen dan een compensatie, laat Asscher middels een brief weten.

Arbeidsmarkt
FNV: Armoede is dichterbij dan je denkt

In Nederland hebben meer dan één miljoen mensen een zogenaamde stapelbaan: twee of meer banen tegelijk, blijkt uit cijfers van het CBS. Het FNV vraagt aandacht voor deze mensen middels de Wereldarmoededag.

Arbeidsmarkt
FNV past eigen regels niet toe

De FNV heeft onlangs een vrouwelijke hoge manager ontslagen op onterechte wijze. De ontslagregels die de vakbond zelf met het kabinet heeft opgesteld, zijn een onjuiste manier toegepast.

CAO
FNV zet acties door en dreigt met kort geding

Het merendeel van de vakbonden heeft groen licht gegeven voor loonstijging van de ambtenaren. De CNV, CMHF en het Ambtenarencentrum gingen akkoord, maar FNV tekende als enige niet. De FNV kondigde aan het niet bij de uitspraak te laten zitten en over te gaan tot actie.

1 2 3 33