Tag: vaderschapsverlof

Verlof en vakantie
SER pleit voor betaald ouderschapverlof

De Sociaal-Economische Raad (SER) pleit voor een vereenvoudiging van de verlofregels na de geboorte van een kind. Partners moeten in eerste instantie zes weken betaald verlof krijgen. Minister Wouter Koolmees houdt zich aan het oorspronkelijke plan.

Administratie en belasting
Wat betekent Prinsjesdag voor HR?

Er zijn al een aantal zaken over de begroting van 2016 bekend. Zo gaat de kinderopvangtoeslag omhoog en wordt er geld beschikbaar gemaakt voor de vluchtelingenstroom. Maar welke punten uit het belastingplan van volgend jaar zijn nou belangrijk voor HR?

Verlof en vakantie
Zorgverlof: hoe zit het nou?

Al sinds 2001 is de Wet Arbeid en Zorg van kracht in Nederland. In deze wet is vastgelegd wanneer werknemers het recht hebben om bijzondere vormen van verlof op te nemen, zoals zwangerschapsverlof, zorgverlof of calamiteitenverlof. Welke aanpassingen zijn sinds 1 januari 2015 van kracht?