Tag: subsidie

Opleiden
Werkgevers investeren minder in laagopgeleiden

Werkgevers investeren de afgelopen tien jaar duidelijk minder in laagopgeleiden, blijkt uit onderzoek van Panteia. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 22 miljoen euro beschikbaar voor ESF-middelen. Deze middelen moeten werkgevers helpen de kloof op gebied van scholingsdeelname tussen laag- en hoogopgeleiden te verkleinen.

Algemeen
12,5 mln euro voor duurzame inzetbaarheid

Staatssecretaris Jette Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt 12,5 miljoen euro vrij voor projecten die ervoor zorgen dat mensen langer en vitaal aan het werk blijven. In september start de aanvraagperiode voor de subsidie.

Algemeen
Nieuwe acties tegen arbeidsmarktdiscriminatie

De overheid heeft het tegengaan discriminatie op de arbeidsmarkt hoog op de agenda staan. Het Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie, bestaande uit 42 acties, wordt met zes extra acties uitgebreid, zo blijkt uit een voortgangsrapportage over dit actieplan, welke minister Asscher dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Algemeen
Subsidie helpt veiligheid bevorderen

Economische stimuleringsregelingen die bedoeld zijn om veiligheid en gezondheid op het werk te stimuleren zijn effectief. Ze bevorderen daadwerkelijk goede arbeidsomstandigheden.

E-hrm
HR-manager: Innoveer en ontvang subsidie!

Het Europese Sociaal Fonds (ESF) start halverwege oktober een nieuwe regeling. Deze regeling heeft betrekking tot projecten gericht op sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid. Managers moeten ervoor zorgen dat hun personeel gemotiveerd en gezond blijft en kunnen hiervoor subsidie aanvragen.

Algemeen
22 miljoen euro voor duurzame inzetbaarheid

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakt 22 miljoen vrij voor projecten om werknemers gezonder en langer aan het werk te houden. De subsidie komt uit het Europees Sociaal Fonds.

Algemeen
Geld O&O-fonds vooral naar scholingssubsidies

Het geld dat O&O-fondsen beschikbaar hebben, wordt vooral gebruikt voor scholingssubsidies aan individuele werkgevers en werknemers en aan de uitvoering, communicatie en beheerkosten. In mindere mate gaat het geld naar arbeidsomstandigheden of reguliere scholing.

Arbeidsmarkt
VUT is een slecht idee

De oppositiefracties CDA en D66 zijn faliekant tegen een terugkeer van de VUT om de werkloosheid bij jongeren te bestrijden. Zij brengen dat naar voren in een debat met minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken.

Arbeidsmarkt
Goed banenplan? Overheid betaalt helft

Werkgevers en vakbonden kunnen vanaf 1 oktober een beroep doen op een overheidsbijdrage voor banenplannen. Plannen die leiden tot meer werk of stageplekken voor jongeren, behoud van vakkrachten en begeleiding van met ontslag bedreigde werknemers naar nieuw werk, worden voor de helft gefinancieerd door de overheid. Het betreft gezamenlijke plannen van werkgeversorganisaties en vakbonden.

Administratie en belasting
Subsidie vervangt fiscale prikkel leerwerkplek

Een fiscale regeling voor bedrijven die leerwerkplekken aanbieden, wordt vervangen door een subsidieregeling. Dat gebeurt omdat de kosten van de fiscale regeling te veel stegen door oneigenlijk gebruik. Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) en staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) hebben dat donderdag aan de Tweede Kamer laten weten.

Algemeen
Ook lerarenbeurs voor invalkracht

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van OCW vinden dat ook ambulant begeleiders in het (voortgezet) speciaal onderwijs en leraren zonder vast contract die zich verder willen ontwikkelen, meer gebruik moeten kunnen maken van de Lerarenbeurs.

Algemeen
Hulp bij terughalen ESF-subsidie

Honderden bedrijven in verschillende sectoren kregen onlangs te horen van Agentschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dat zij hun toegezegde ESF subsidie voor een scholingstraject niet krijgen. Deze werkgevers hadden vanaf 2008 zelf de trajecten voorgeschoten. OAZ subsidieadvies wil deze bedrijven bijstaan.

Algemeen
Aanvragers subsidie sociale innovatie bekend

Op 31 oktober 2011 heeft onder toezicht van een notaris de loting plaatsgevonden, die de volgorde van behandeling van de subsidieaanvragen voor ESF Actie E Sociale innovatie, vitale bedrijven bepaalt.