Tag: ser

Ontslag
Evaluatie WWZ: de knelpunten

Er is veel discussie geweest over de WWZ. Volgens minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zou met de komst van deze wet het ontslagrecht duidelijker, eenvoudiger, rechtvaardiger, sneller en goedkoper worden. Arbeidsjurist Maarten van Gelderen geeft de stand van zaken van de knelpunten.

Arbeidsmarkt
Gemeente moet zwaksten aan werk helpen

Gemeenten worden verplicht om mensen met een beperking aan werk te helpen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gaat de wet wijzigen om ervoor te zorgen dat gemeenten mensen met een arbeidsbeperking ook echt aan een zogeheten beschutte werkplek helpen.

Flexibilisering
Adviesaanvraag SER over flexibele werknemers

Het kabinet wil de SER komend jaar advies gaan vragen over onder andere de flexibele inzet van mensen binnen organisaties. Daarbij is het voor het kabinet belangrijk om te weten wat deze flexibiliteit oplevert en welke gevolgen deze eventueel met zich meedragen.

Arbeidsmarkt
SER wil werkloosheid preventief bestrijden

Nog voordat mensen door baanverlies in de WW terecht dreigen te komen, moeten ze hulp kunnen krijgen bij het vinden van nieuw werk. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad (SER). Het advies in een uitwerking van het sociaal akkoord uit april 2013.

Algemeen
SER: Europese detacheringsregels moeten duidelijker

De Europese regels voor het inzetten van buitenlandse werknemers in Nederland moeten duidelijker en strenger. Er wordt te vaak misbruik gemaakt van de regels, waardoor Nederlandse werknemers te maken krijgen met oneerlijke concurrentie van goedkope buitenlandse krachten. Dat advies geeft de Sociaal Economische Raad (SER) aan minister Asscher (SZW).

Algemeen
SER kritisch op vorstverletregeling

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert het kabinet af te zien van de nieuwe vorstverletregeling. Dat schrijft de SER vrijdag in een brief aan minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken.

Arbeidsmarkt
Asscher wil advies SER over financiering WW

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken wil van de Sociaal-Economische Raad (SER) advies over een andere financiering van de WW, waarbij werkgevers als werknemers allebei de helft van de premie betalen. Op dit moment betalen alleen werkgevers WW-premie.

Arbeidsmarkt
Heerts: bezuinigingspakket voor ons van tafel

De extra bezuinigingen van 4,3 miljard euro en de plannen voor de nullijn voor personeel in de zorg zijn wat betreft FNV-voorman Ton Heerts van tafel. Dat zei Heerts dinsdagochtend in reactie op vragen uit de Tweede Kamer over het sociaal akkoord.

Algemeen
‘2013 jaar van de waarheid voor de polder’

Volgens Wiebe Draijer is 2013 het jaar van de waarheid voor de overlegeconomie. ‘De SER heeft nu de kans een substantiële bijdrage te leveren aan de hervormingen in ons land’. Dat zegt de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad in een interview met P&Oactueel.

Algemeen
‘Schaf nul-urencontract zo snel mogelijk af’

Nul-urencontracten moeten zo snel mogelijk worden afgeschaft. Dat vinden werkgeversvereniging AWVN, de CNV vakcentrale , detacheerders en uitzendbureaus, zo bleek op een bijeenkomst in het SER-gebouw over de toekomst van de flexibele arbeidsmarkt.

Algemeen
Aantal fusies in 2012 licht gedaald

Het aantal bij de SER aangemelde fusies en overnames is vorig jaar met 5,5 procent gedaald. Voor het eerst sinds 2009 daalt het aantal weer licht ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal meldingen wordt gezien als een indicatie voor stand van de economie.

Arbeidsmarkt
Seniorenbond ANBO stapt uit FNV

Met ingang van 1 januari 2013 is ANBO niet langer lid van de FNV In Beweging. ‘De koers die FNV In Beweging gekozen heeft past niet bij de ambities van ANBO, maar we gaan in goed overleg uit elkaar’, aldus ANBO-directeur Liane den Haan.

Algemeen
SER: bedrijfsgezondheidszorg moet op de schop

De bedrijfsgezondheidszorg moet op de schop. Zaken als de professionaliteit en de samenwerking met de reguliere gezondheidszorg moeten snel opnieuw worden bekeken. De Sociaal-Economische Raad (SER) zegt dat in een advies aan minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken.