Tag: seksuele initimidatie

Arbo
Blog#MeToo: heb aandacht voor zowel slachtoffers als (vermeende) daders

Zeer terecht is er door #MeToo veel aandacht en erkenning voor vrouwen en mannen die melding maken van seksuele intimidatie op het werk. Tegelijkertijd zijn er ook medewerkers die er, om redenen, niet voor kiezen hun mond open te doen over iets wat is gebeurd. Bedrijfsmaatschappelijk werk adviseur Tineke den Haan bespreekt de aandachtspunten voor HR.

Arbo
Daders seksuele intimidatie op het werk vaker externen

Eén van de factoren die kan leiden tot psychosociale arbeidsbelasting is seksuele intimidatie. Seksuele intimidatie door patiënten, leerlingen, passagiers of andere externen komt vaker voor dan interne seksuele intimidatie, waarbij een leidinggevende of collega de dader is.

Arbo
Vijf vragen over seksuele intimidatie

Bijna een kwart van de vrouwelijke artsen in opleiding heeft te maken met seksuele intimidatie tijdens de opleiding in het ziekenhuis. Van alle artsen in opleiding wordt 12 procent met ongewenste seksuele intimiteiten geconfronteerd. Dat blijkt uit een enquête onder 2600 geneeskundestudenten van het KNMG Studentenplatform. Vijf vragen aan Charlotte Kruydenberg, voorzitter van het KNMG Studentenplatform.

Arbo
Kwart coassistenten voelt zich seksueel geïntimideerd

Bijna een kwart van de vrouwelijke coassistenten heeft zich tijdens de studie wel eens seksueel geïntimideerd gevoeld. Het zijn vooral de patiënten en in mindere mate artsen die zich schuldig maken aan ongewenste opmerkingen over uiterlijk, lichamelijk contact of seksueel getinte opmerkingen.

Algemeen
Zorgplicht werkgever na seksuele intimidatie

Een werkneemster raakt arbeidsongeschikt na seksuele intimidatie. Door het
ontbreken van een passende functie, wordt een re-integratietraject tweede spoor
opgestart. Werkgever zegt de arbeidsovereenkomst na uitblijven van resultaat.
Werkneemster stelt dat het ontslag kennelijk onredelijk is.