Tag: seizoensarbeid

Ontslag
Evaluatie WWZ: de knelpunten

Er is veel discussie geweest over de WWZ. Volgens minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zou met de komst van deze wet het ontslagrecht duidelijker, eenvoudiger, rechtvaardiger, sneller en goedkoper worden. Arbeidsjurist Maarten van Gelderen geeft de stand van zaken van de knelpunten.

Arbeidsvoorwaarden
Wetswijzigingen per 1 juli 2016

Per 1 juli 2016 treedt een aantal wetswijzigingen in werking die van belang zijn voor HR-professionals. Zoals een wijziging in de ketenbepaling en een wetsvoorstel dat misstanden melden op de werkvloer gemakkelijker maakt.

Ontslag
Deze 3 knelpunten WWZ gaat Asscher oplossen

Minister Asscher heeft een aantal voorstellen gedaan voor aanpassing van de Wet werk en zekerheid. In het HR-journaal bespreekt arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelder de drie knelpunten in de WWZ die minister Asscher met zijn aanpassingen gaat oplossen

Flexibilisering
Asscher dicht WW-lek niet voor iedereen

Asscher is bereid om het WW-lek te dichten voor ‘nieuwe gevallen’ die een te lage WW-uitkering hebben ontvangen. Voor de overige 20.000 flexwerkers en seizoensarbeiders die benadeeld werden door het Dagloonbesluit 2015 kan hij helaas niet meer betekenen dan een compensatie, laat Asscher middels een brief weten.

Arbeidsmarkt
Buitenlandse seizoensarbeid wordt goedkoper

Overwerk van bijvoorbeeld Polen of Roemenen in de land- en tuinbouw wordt voordeliger. Dat meldt LTO Nederland. De brancheorganisatie heeft met de Belastingdienst afgesproken dat buitenlandse seizoensarbeiders hun gemaakte overuren voortaan onbelast kunnen inzetten voor de kosten van hun huisvesting en reiskosten van en naar het thuisland.

Arbeidsmarkt
‘UWV mocht vergunningen aspergeteelster weigeren’

Het UWV heeft in de jaren 2003, 2004, 2006 en 2007 aan aspergeteelster José Janssen uit Someren terecht geen werkvergunningen verleend voor een groot aantal arbeidskrachten uit onder meer Polen, Bulgarije en Oekraïne. Dat heeft de Raad van State vandaag beslist.