Tag: schadevergoeding

Ontslag
Voorbeeldbepaling geheimhoudingsbeding

Met een geheimhoudingsbeding verbiedt de werkgever de werknemer om vertrouwelijke of geheime informatie met betrekking tot (de organisatie van) de werkgever naar buiten te brengen. Doorgaans wordt een geheimhoudingsbeding schriftelijk overeengekomen in de arbeidsovereenkomst, de cao of een arbeidsvoorwaardenreglement.

Algemeen
Hoge hakken dragen. Of anders: ontslag

Mag je een vrouw ontslaan omdat ze weigert hoge hakken te dragen? Ja, dacht PwC in Groot-Brittannië, en dus deden ze het. Een petitie daartegen is inmiddels al bijna 150.000 keer ondertekend. En dus druipt het bedrijf beschaamd af, en past de regels aan.

Algemeen
Ontslagen werknemer krijgt vergoeding voor psychische schade

Een werknemer krijgt een immateriële schadevergoeding van 5.000 euro omdat hij psychische schade heeft geleden door een onzorgvuldige degradatie, een onterecht ontslag en falende verzuimbegeleiding. De werkgever moet ook de inkomensschade van de werknemer vergoeden.

Algemeen
Geen concurrentiebeding, wel schade verhalen op werknemer

Een ex-werknemer benadert de relaties van zijn ex-werkgever. Met succes, want acht grote klanten stappen over. De ex-werkgever stapt naar de rechter omdat hij meer dan 100.000 euro omzet misgelopen is. De ex-werknemer had geen concurrentiebeding maar draait wel voor de schade van zijn ex-werkgever op.

Algemeen
Geen beoordelingsgesprekken: 15.000 euro

Een werkgever die geen beoordelings- en functioneringsgesprekken met een chef-kok voert, moet na beëindiging van het dienstverband een schadevergoeding betalen omdat de werknemer kansen heeft gemist.

Algemeen
Tot laat werken schaadt de hersenen

Een naderende deadline zet medewerkers regelmatig aan om tot laat te werken. Dit bevordert de productiviteit niet. Sterker nog, het is schadelijk voor de hersenen, zo constateert Lisa Evans uit een studie, die recent gepubliceerd werd in het Zweedse tijdschrift Sleep.

Arbo
RSI-zaak moet over

Een rechtszaak waarin de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een ex-werkneemster een schadevergoeding moet betalen omdat ze op de werkvloer RSI had opgelopen, moet over.

Ontslag
Rechter: terecht ontslag door roekeloosheid

Om een werknemer aansprakelijk te stellen voor schade die hij in een werksituatie veroorzaakt, moet er sprake zijn van bewuste roekeloosheid. En dat wordt in de rechtspraak maar zelden aangenomen. Maar in deze rechtszaak wel. En er is ook meteen kritiek op.

Algemeen
Recordbedrag aan schadevergoeding

Een oud-werknemer van een lamellenfabriek heeft een recordbedrag aan schadevergoeding toegewezen gekregen, nadat hij twintig jaar geleden volledig arbeidsongeschikt werd verklaard.

Algemeen
Schadevergoeding voor screenen negatieve referentie

Rechtbank Almelo, 1 februari 2012 – Een controller wordt tot driemaal toe afgewezen voor een functie op basis van referenties van een voormalig werkgever. De vrouw stapt naar de rechter en vordert schadevergoeding. Die oordeelt dat de voormalige werkgever onrechtmatig heeft gehandeld door steeds te melden dat de vrouw betrokken was geweest bij een intern onderzoek waarvan de uitkomst in haar voordeel was.

Arbeidsmarkt
‘UWV mocht vergunningen aspergeteelster weigeren’

Het UWV heeft in de jaren 2003, 2004, 2006 en 2007 aan aspergeteelster José Janssen uit Someren terecht geen werkvergunningen verleend voor een groot aantal arbeidskrachten uit onder meer Polen, Bulgarije en Oekraïne. Dat heeft de Raad van State vandaag beslist.