Tag: quotumwet

Arbeidsmarkt
Overheid kan meer banen creëren

De overheid laat nog veel kansen liggen in de creatie van banen voor mensen met een arbeidshandicap. Er ligt een grote uitdaging voor de overheid om haar eigen banenquotum van 25.000 te behalen.

Arbeidsmarkt
Meer banen voor arbeidsgehandicapten

In twee jaar zijn er bijna 11.000 banen bijgekomen voor mensen die door een beperking niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. Binnen het bedrijfsleven kwamen er ruim 9000 van deze banen bij, de rest van dit extra werk voor arbeidsgehandicapten ontstond bij de overheid.

Arbeidsmarkt
Quotumwet aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (kortweg de Quotumwet) op 31 maart aangenomen. Deze wet moet ondernemers stimuleren om meer arbeidsbeperkten in dienst te nemen.

Arbeidsmarkt
Werkgevers doen volstrekt te weinig voor Participatiewet

Uit analyses van Participatiewerkt.nl blijkt dat er in de hele maand januari niet meer dan 20 vacatures zijn gepubliceerd waarin gericht wordt gezocht naar mensen die onder de normen van de Participatiewet vallen. En dat terwijl er dit jaar duizenden mensen aan de slag moeten komen.

Arbeidsmarkt
Bedrijven willen overdraagbaar quotum arbeidsgehandicapten

Bedrijven en werkgeversorganisaties pleiten ervoor om het verplicht in dienst nemen van arbeidsgehandicapten te kunnen uitbesteden aan sociale ondernemingen . De Quotumwet, die nog bij de Eerste Kamer ligt, zou hiervoor aangepast moeten worden. Vakbonden ziet niets in het voorstel, schrijft de Volkskrant.

Arbeidsmarkt
Klijnsma wil doelgroep Quotumwet verruimen

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken steunt het voorstel van coalitiepartijen VVD en PvdA om ook hoger opgeleiden te scharen onder de doelgroep van de Quotumwet. Dat zei Klijnsma vandaag in een debat over de wet.

Algemeen
Is HR klaar voor de Participatiewet?

De Participatiewet verplicht werkgevers de komende jaren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Is HR klaar voor deze  nieuwe medewerkers? Lees tips om je voor te bereiden op een maatschappelijk verantwoord personeelsbestand.

Arbeidsmarkt
Ga uit van talent, niet van een beperking!

Arbeidsgehandicapten een kans bieden op de reguliere arbeidsmarkt. Niels Aussems (22), sinds 2008 in de Wajong, is bang dat het doel van de kersverse Participatiewet een wassen neus zal blijken. Dit gaat niet tot echte banen leiden.

Arbeidsmarkt
‘Werkgevers nemen boete Quotumwet voor lief’

Het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Met die boodschap probeert Bert van Boggelen, kwartiermaker van werkgeversinitiatief De Normaalste Zaak, het draagvlak voor inclusief ondernemen onder werkgevers te vergroten.

Arbeidsmarkt
‘Quotumwet is chantage’

De Quotumwet, die in werking treedt als werkgevers niet de beloofde 100.000 banen voor arbeidsgehandicapten creëren, is chantage. Dat stelt de nieuwe voorzitter van VNO-NCW, Hans de Boer in een interview met NRC Handelsblad.