Tag: proeftijd

Jurisprudentie
JurisprudentieWanneer is een proeftijd in strijd met cao-bepalingen?

Een werkgever spreekt mondeling een proeftijdsbeding af en bevestigt die pas schriftelijk na de indiensttreding. Als de werknemer in de proeftijd wordt ontslagen, beroept hij zich op nietigheid van het beding. Volgens hem is de proeftijd in strijd met de cao-bepalingen overeengekomen en daarom nietig. Wat oordeelt de rechter?

Arbeidsovereenkomst
Vijf proeftijdtips bij kortdurende arbeidscontracten

Of u een proeftijd kunt afspreken, is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. In tijdelijke arbeidscontracten van zes maanden kan geen (rechtsgeldig) proeftijdbeding worden overeengekomen. Hoe kunt u het gemis van de mogelijkheid om een proeftijd in korte tijdelijke contracten overeen te komen opvangen?

Arbeidsvoorwaarden
5 tips met betrekking tot proeftijd

De Wet Werk en Zekerheid gaat er per 1 juli 2014 voor zorgen dat in een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of minder geen proeftijdbeding meer mag worden opgenomen. Hoe kan het gemis van die mogelijkheid bij korte tijdelijke contracten worden opgevangen? We geven een aantal tips.

Arbeidsmarkt
‘Accepteer geen faillissement ziekenhuis’

De politiek mag geen faillissementen van ziekenhuizen accepteren. Dat zeiden de voorzitters van CNV Publieke Zaak en Abvakabo FNV vrijdag tijdens een bijeenkomst bij het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse. Dat ging in juni failliet en werd daarna overgenomen door drie ziekenhuizen in de buurt.

Algemeen
Twee sollicitatiegesprekken en arbeidsvoorwaardengesprek: arbeidsovereenkomst

Kantongerecht Utrecht, 2 maart 2012  Nadat twee sollicitatiegesprekken en een arbeidsvoorwaardengesprek hebben plaatsgevonden, worden de overeengekomen voorwaarden ondertekend door werknemer en namens werkgever. Later blijkt dat de werknemer toch niet voldoet aan de voorwaarden. Arbeidsovereenkomst is tot stand gekomen, geen sprake van dwaling en geen proeftijd overeengekomen dus werkgever moet loon betalen.