Tag: preventiemedewerker

Arbo
Tips en veranderingen voor preventiemedewerkers na nieuwe Arbowet

Verzuim als gevolg van werk, is voornamelijk te voorkomen door risico’s te inventariseren en maatregelen te nemen. In dit interview met OVAL-directeur Petra van de Goorbergh komt u achter de belangrijkste veranderingen voor preventiemedewerkers met de vernieuwde Arbowet en tips voor veilig en gezond werken.

Arbo
Wat doet een preventiemedewerker precies?

De Arbowet schrijft voor dat bedrijven minimaal één preventiemedewerker in dienst moeten hebben. Deze medewerker moet zich bezighouden met het arbobeleid in de organisatie. Ook moet hij deskundige bijstand kunnen verlenen. Wat zijn de taken van de preventiemedewerker?