Tag: preventie

Arbo
Tips en veranderingen voor preventiemedewerkers na nieuwe Arbowet

Verzuim als gevolg van werk, is voornamelijk te voorkomen door risico’s te inventariseren en maatregelen te nemen. In dit interview met OVAL-directeur Petra van de Goorbergh komt u achter de belangrijkste veranderingen voor preventiemedewerkers met de vernieuwde Arbowet en tips voor veilig en gezond werken.

Verzuim
Download: wat kan HR doen aan ziekteverzuim?

Ziekteverzuim is een thema dat veel organisaties bezig houdt. Logisch ook, want ziekteverzuim kost veel geld. Waar houdt u rekening mee wanneer een werknemer zich ziek meldt en hoe zorgt u ervoor dat het verzuim van de werknemers zo laag mogelijk blijft?

Algemeen
Dief is vaak jonge mannelijke medewerker

Veel bedrijven hebben te maken met criminaliteit op de werkvloer. Daarbij gaat het vooral om diefstal van geld of goederen. De dader is meestal een man van onder de 40 die nog niet lang bij het bedrijf werkt. Twee derde van de daders heeft een positie onder het middenmanagement.

Algemeen
KWF biedt werkgever programma voor omgang met kanker

KWF Kankerbestrijding ziet het als haar missie om de ziekte kanker binnen bedrijven bespreekbaar te maken. Met het programma ‘Bewuste Werkvloer’ wil KWF Kankerbestrijding organisaties en HR-professionals ondersteunen bij gezond werkgeverschap.