Tag: pesten

Blog
Blog‘Arbeidsconflict opgelost met mediation’

Hoe los je een arbeidsconflict op met mediation? Mediator Paula Boshouwers legt aan de hand van een casus uit hoe partijen in korte tijd een oplossing hebben bereikt en kostbare procedures hebben vermeden.

Algemeen
Voorbeeldformulier protocol melding misstanden

Werknemers mogen niet zomaar uw bedrijfsgeheimen prijsgeven. Maar soms kan de plicht om te spreken groter zijn dan de plicht om te zwijgen. Door de mogelijkheid om intern misstanden aan de kaak te stellen te (ge)bieden, kan veel ellende voorkomen worden. Een protocol melding misstanden (ook wel ‘klokkenluidersregeling’ genoemd) kan daarbij helpen.

Arbo
40% werknemers wil maatregelen tegen PSA

Een groot deel van de Nederlandse werknemers heeft te maken met een hoge werkdruk. Een van de gevolgen is dat werknemers kampen met burn-out klachten. 40% van de werknemers vindt dat er maatregelen genomen moeten worden.

Arbo
Online tool: Doe jij genoeg aan PSA?

Ruim een derde van het werkgerelateerde verzuim wordt veroorzaakt door werkstress volgens het TNO. De Arbowet bepaalt dat alle werkgevers verplicht zijn iets te doen aan factoren die werkstress veroorzaken. Het ministerie van SZW heeft een online tool opgezet voor werkgevers om hen hierbij te helpen.

Arbo
Campagne moet toch kunnen van start

Ruim 1,2 miljoen werknemers hadden het afgelopen jaar te maken met ongewenst gedrag op het werk. Minister Asscher is daarom een campagne begonnen om aandacht te vragen voor dit probleem.

Verzuim
Besteed aandacht aan frequent kortdurend verzuim

Een tijdje gelden verschenen er berichten in de media over niet-medische oorzaken van verzuim. Redenen hiervoor kunnen liggen in relatieproblemen, uitputtende mantelzorgtaken of conflicten op de werkvloer. Of het verzuim nu een medische reden heeft of niet, het is belangrijk om er aandacht aan te besteden.

Arbo
Eén op de tien gepeste werknemers pleegt zelfmoord

Pesten gebeurt helaas niet alleen op de basis- en middelbare school, het komt ook voor op de volwassen werkvloer. Zo worden bijvoorbeeld niet alleen leerlingen gepest, maar ook leraren. Van de Nederlandse werknemers geeft 7,8 procent aan weleens gepest te worden door collega’ s of leidinggevenden. En voor zelfs een op de tien gepeste werknemers zijn pesterijen reden voor zelfmoord.

Duurzame inzet­­baarheid
Pesten kost bedrijf 45.000 euro per jaar

Pesten op de werkvloer wordt op veel bedrijven onderschat. Werkgevers geven er weinig aandacht aan. En dat terwijl 7,8 procent van de werknemers door collega’ s gepest wordt, volgens onderzoeksinstituut TNO. Dit kost bedrijven gemiddeld 45.000 euro per geval per jaar.

Arbo
Daders seksuele intimidatie op het werk vaker externen

Eén van de factoren die kan leiden tot psychosociale arbeidsbelasting is seksuele intimidatie. Seksuele intimidatie door patiënten, leerlingen, passagiers of andere externen komt vaker voor dan interne seksuele intimidatie, waarbij een leidinggevende of collega de dader is.

Arbo
Oudere leraren vaker ontslagen

Oudere leraren verliezen steeds vaker hun baan. Vaak is een conflict over bijvoorbeeld te hoge werkdruk of ongeschiktheid de oorzaak van het ontslag. Dat heeft lerarenvakbond CNV Onderwijs donderdag gezegd.

Arbo
Vijf vragen over seksuele intimidatie

Bijna een kwart van de vrouwelijke artsen in opleiding heeft te maken met seksuele intimidatie tijdens de opleiding in het ziekenhuis. Van alle artsen in opleiding wordt 12 procent met ongewenste seksuele intimiteiten geconfronteerd. Dat blijkt uit een enquête onder 2600 geneeskundestudenten van het KNMG Studentenplatform. Vijf vragen aan Charlotte Kruydenberg, voorzitter van het KNMG Studentenplatform.

Arbo
Kwart coassistenten voelt zich seksueel geïntimideerd

Bijna een kwart van de vrouwelijke coassistenten heeft zich tijdens de studie wel eens seksueel geïntimideerd gevoeld. Het zijn vooral de patiënten en in mindere mate artsen die zich schuldig maken aan ongewenste opmerkingen over uiterlijk, lichamelijk contact of seksueel getinte opmerkingen.