Tag: personeelsdossier

Verzuim
Besteed aandacht aan frequent kortdurend verzuim

Een tijdje gelden verschenen er berichten in de media over niet-medische oorzaken van verzuim. Redenen hiervoor kunnen liggen in relatieproblemen, uitputtende mantelzorgtaken of conflicten op de werkvloer. Of het verzuim nu een medische reden heeft of niet, het is belangrijk om er aandacht aan te besteden.

E-hrm
Nu ontslaan of wachten?

Juristen draaien overuren want ze krijgen volop verzoeken van werkgevers die willen weten of het goedkoper is om juist nu al iemand te ontslaan, of te wachten tot na 1 juli als er een minder hoge vergoeding betaald hoeft te worden.

Algemeen
Inzage in personeelsdossier niet onbeperkt

Werknemers hebben geen recht op inzage van (elektronische) correspondentie in hun personeelsdossier die persoonlijke aantekeningen en gedachten bevat en alleen bedoeld is voor intern overleg en beraad.