Tag: outplacement

Algemeen
Cedeo blijft baken in roerige tijden

De crisis heeft de wereld van cursussen, trainingen en opleidingen volledig veranderd. De vraag is fors afgenomen, omdat men minder graag geld uitgeeft aan alles buiten de directe bedrijfsvoering. Tegelijkertijd neemt het aanbod aan opleiders toe, met veelal kleine spelers op de markt. Deze twee ontwikkelingen leiden tot één vraag: welke bedrijfsopleider biedt kwaliteit? Juist in deze tijd is een certificering hierin de leidraad. Dat scheidt het kaf van het koren.

Algemeen
Ethiek: Outplacement / employability

Outplacement is de begeleiding naar nieuw werk van werknemers in een ontslagsituatie. In het huidige tijdsgewricht is het helaas weer zeer actueel. In EU-verband is onlangs een omvangrijk onderzoek verricht naar outplacement, onder de titel ‘Social Convoy and Sustainable Employability’, afgekort SOCOSE (zie www.ipg.uni-bremen.de/socose voor alle rapporten en deelrapporten). Het is een internationaal onderzoek, waaraan ook vanuit Nederland is deelgenomen.

Flexibilisering
Ethiek: Humaan ontslaan

Een jaar geleden stond het personeelswerk nog geheel in het teken van de ‘War for talent’. Je kon er als P&O’er veel eer mee inleggen als je goede mensen voor het bedrijf wist binnen te halen. Door de recessie is dit beeld in een jaar tijd volledig omgeklapt. De personeelafdeling staat nu ineens voor de meest ondankbare taak waarvoor zij op aarde is: medewerkers ontslaan. Een goed moment om eens stil te staan bij de ethiek van het ontslag. Want die bestaat.