Tag: ouderschapsverlof

Verlof en vakantie
Vakantie in coronatijd: wat mag wel en niet?

Een werknemer heeft een vakantie in Zuid-Spanje geboekt, maar de vlucht wordt op het laatste moment geannuleerd. Mag hij zijn vakantie-aanvraag intrekken? In het XpertHR  webinar over vakantie en verlof geeft advocaat Steffie Schepers antwoord op vragen over de regelingen.

Verlof en vakantie
SER pleit voor betaald ouderschapverlof

De Sociaal-Economische Raad (SER) pleit voor een vereenvoudiging van de verlofregels na de geboorte van een kind. Partners moeten in eerste instantie zes weken betaald verlof krijgen. Minister Wouter Koolmees houdt zich aan het oorspronkelijke plan.

Verlof en vakantie
Kraamverlof vaders verlengd

Vanaf 2017 kunnen kersverse vaders een paar dagen langer betaald vrij nemen na de geboorte van hun kind. Het kraamverlof wordt uitgebreid van twee dagen naar vijf. Minister Asscher vindt dat een verlenging van het kraamverlof voor vaders ‘heel goed’ zou zijn.

Verlof en vakantie
EU wil betere positie moeders

Brussel wil de positie van moeders op de werkvloer verbeteren en de arbeidsparticipatie van vrouwen vergroten. Concrete voorstellen moeten in 2016 komen, maar mogelijk worden het vaderschapsverlof, betere flexibele werkafspraken voor vrouwen én mannen en kinderopvang aangepast.

Verlof en vakantie
Nog weinig gebruik gemaakt van ouderschapsverlof

Ouders nemen volgens het CBS meer ouderschapsverlof op dan tien jaar geleden. Toch wordt er nog mondjesmaat van het ouderschapsverlof gebruik gemaakt. Ruim driekwart van de vaders die recht heeft op het verlof, nam dit in 2013 niet op. Bijna de helft van de moeders maakte geen gebruik van de mogelijkheid om vrij te nemen voor de kinderen.

Verlof en vakantie
Zorgverlof: hoe zit het nou?

Al sinds 2001 is de Wet Arbeid en Zorg van kracht in Nederland. In deze wet is vastgelegd wanneer werknemers het recht hebben om bijzondere vormen van verlof op te nemen, zoals zwangerschapsverlof, zorgverlof of calamiteitenverlof. Welke aanpassingen zijn sinds 1 januari 2015 van kracht?