Tag: opzeggen

Ontslag
Voorbeeldbrief opzegging dienstverband na AOW-gerechtigde leeftijd

Het is mogelijk om een dienstverband na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd door de werknemer op te zeggen zonder instemming van de werknemer, tussenkomst van het UWV of hulp van de kantonrechter. Het enige dat jij hoeft te doen is tijdig een opzegbrief naar de werknemer te sturen.

Ontslag
Weet jij alles over de WWZ?

We kunnen niet meer onder de Wet Werk en Zekerheid uit. Maar wat weet jij eigenlijk over de ketenregeling, ontslag met wederzijds goedvinden, reorganisaties en de aanzegtermijn?

Ontslag
Reorganiseren na 1 juli 2015? Let op deze nieuwe regels

Ook al verwacht het CPB een lichte economische groei in 2015, we zijn nog niet helemaal uit de crisis. Dit kan betekenen dat er ook dit jaar enkele reorganisaties zullen plaatsvinden. Vanwege de Wet Werk en Zekerheid verandert er het en een en ander bij reorganisaties.

Arbeidsvoorwaarden
5 tips met betrekking tot proeftijd

De Wet Werk en Zekerheid gaat er per 1 juli 2014 voor zorgen dat in een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of minder geen proeftijdbeding meer mag worden opgenomen. Hoe kan het gemis van die mogelijkheid bij korte tijdelijke contracten worden opgevangen? We geven een aantal tips.

Verlof en vakantie
Politiek verlof: meer dan de tijd voor het bijwonen van vergaderingen

In deze zaak konden werkgever en werknemer het niet eens worden over de omvang van het door de werknemer gevraagde politiek verlof. De werkgever was van mening dat alleen rekening gehouden hoefde te worden met de vergadertijd. De kantonrechter was het daar niet mee eens en oordeelde dat bij het vaststellen van politiek verlof rekening gehouden moet worden met alle omstandigheden van het geval en dus niet alleen met de tijd voor het bijwonen van vergaderingen.

Ontslag
Rechter staat deeltijdontslag toe

De discussie of een gedeeltelijk ontslag mogelijk is, is nog altijd actueel en onbeslist. In deze rechtszaak staat de kantonrechter een deeltijdontslag toe.

Algemeen
CEO krijgt 1,3 miljoen mee

Een groot bedrijf maakt bewust misbruik van haar bevoegdheid bij het ontslag van een CEO. De man krijgt 1,3 miljoen euro ontslagvergoeding mee.