Tag: ongewenst gedrag

Blog
BlogWat kan HR leren van de ontslagzaak over bitcoins?

Nieuwe tijden, nieuwe technieken en nieuwe betaalmogelijkheden brengen ook weer nieuwe onderwerpen in de rechtspraak, signaleert jurist Edith van Schie. Het is belangrijk om je hier als werkgever in te verdiepen, zodat je goed voorbereid in de rechtszaal verschijnt. 

Arbo
MeToo-tip voor HR: ‘Word zelf geen vertrouwenspersoon’

De #MeToo-discussie raakt ook HR-adviseurs. Doen zij wel genoeg om seksuele intimidatie op de werkvloer te voorkomen? Leo ten Brink, voorzitter van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen, maakt regelmatig mee dat HR-adviseurs zelf zijn aangesteld als vertrouwenspersoon of in klachtencommissies zitten. ‘Doe dat liever niet’, adviseert hij. ‘Dat verhoogt de drempel.’

Algemeen
‘Such a nasty woman’

In hoeverre is er gelijkheid op de arbeidsmarkt, wanneer de allerhoogste functies nog steeds voor vrouwen ontoegankelijk zijn? Waar de Amerikaanse verkiezingen van 2008 onderhuids draaiden om emancipatie van zwarten, lijken de verkiezingen van 2016 te gaan om de emancipatie va

Algemeen
Voorbeeldformulier protocol melding misstanden

Werknemers mogen niet zomaar uw bedrijfsgeheimen prijsgeven. Maar soms kan de plicht om te spreken groter zijn dan de plicht om te zwijgen. Door de mogelijkheid om intern misstanden aan de kaak te stellen te (ge)bieden, kan veel ellende voorkomen worden. Een protocol melding misstanden (ook wel ‘klokkenluidersregeling’ genoemd) kan daarbij helpen.

Arbo
Online tool: Doe jij genoeg aan PSA?

Ruim een derde van het werkgerelateerde verzuim wordt veroorzaakt door werkstress volgens het TNO. De Arbowet bepaalt dat alle werkgevers verplicht zijn iets te doen aan factoren die werkstress veroorzaken. Het ministerie van SZW heeft een online tool opgezet voor werkgevers om hen hierbij te helpen.

Arbo
3 tips om de bedrijfscultuur te verbeteren

De competitie om getalenteerde medewerkers te vinden, binnen te halen en te behouden is groter dan ooit. Met alleen goede arbeidsvoorwaarden kom je er als organisatie niet meer. Je moet meer te bieden hebben. Een gezonde, positieve bedrijfscultuur kan van pas komen om de beste mensen binnen te halen en te houden.

Arbo
Inspectie controleert op onveilig werken op bouwplaats

De Inspectie SZW controleert van 9 mei tot en met eind oktober op 500 bouwplaatsen of werknemers wel gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Zowel werkgever als werknemer kunnen een boete krijgen als er overtredingen worden geconstateerd.

Arbo
Rijk zet zich in tegen agressie

In 2014 had een derde van de werknemers met een publieke taak te maken met agressie en geweld. Het Rijk zal zich in blijven spannen om agressie en geweld tegen overheidspersoneel terug te dringen, zo heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laten weten.

Arbo
Kwart werknemers te maken met agressie op werk

Bijna een kwart van de Nederlandse werknemers krijgt jaarlijks op het werk te maken met agressie door derden. Hierbij wordt een medewerker of leidinggevende door iemand van buiten de organisatie of het bedrijf verbaal of fysiek aangevallen, bedreigd of lastiggevallen in verband met werk.