Tag: onbetaald verlof

Verlof en vakantie
Onbetaald verlof van werkneemster sociale werkplaats geweigerd

Een werkneemster bij een sociale werkplaats lijdt aan obesitas. Zij neemt ieder jaar een aantal maanden verlof op om met haar ouders naar het buitenland te gaan. Het ouderlijk toezicht heeft een gunstig effect op haar ziekte. Dit jaar wordt haar verzoek om zes maanden onbetaald verlof te nemen geweigerd. De werkgever had hiervoor voldoende zwaarwegend belang, zo oordeelt de rechter. Haar verlof belemmert immers haar begeleiding door de werkgever en de doorstroom van sw-ers, terwijl wel kosten worden gemaakt om haar werkplek in stand te houden.