Tag: now-regeling

Corona
Overzicht NOW-aanvragen en toekenningen

91% van de NOW-aanvragen zijn toegekend door UWV in de maand april. Dit presenteert het uitvoeringsinstituut in een factsheet met alle aanvragen en betalingen van bedrijven die de subsidie hebben aangevraagd.