Tag: mkb

Verzuim
Hoogleraar IJmert Kant: ‘Verzuim is te voorspellen en te voorkomen’

Met een test is te achterhalen of medewerkers een verhoogd risico hebben op verzuim. Een vroegtijdige begeleiding kan hun uitval vervolgens voorkomen. Hoogleraar Arbeidsepidemiologie IJmert Kant is de bedenker van deze aanpak. ‘Multinationals werken er al mee, maar nu willen we er ook kleine ondernemers van laten profiteren.’

Arbeidsmarkt
MKB: boete voor te laat betalen werkt averechts

MKB-Nederland ziet weinig in de initiatiefwet van CDA en PvdA om grote bedrijven die MKB-leveranciers te laat betalen een renteboete op te leggen. Volgens de brancheorganisatie leidt de wet er mogelijk toe dat een langere betalingstermijn de norm wordt.

Arbeidsmarkt
Robotisering vlot niet in Nederland

Al enige jaren wordt vanuit verschillende hoeken geroepen dat robots menselijk werk kunnen en zullen overnemen en wordt er door sommigen zelfs gesteld dat robots een bedreiging vormen voor de helft van de beroepsbevolking. Uit onderzoek blijkt nu dat dit in Nederland heel erg meevalt: slechts 1 à 2 procent van de Nederlandse bedrijven heeft de afgelopen twee jaar robots geïntroduceerd op de werkvloer.

Verzuim
Onnodige financiële risico’s door kennisgebrek over langdurig verzuim

Nederlandse ondernemers en HR-verantwoordelijken in het MKB hebben een groot kennisgebrek over langdurig verzuim. Slechts de helft weet bijvoorbeeld welke informatie bij wie aangeleverd moet worden als een medewerker (langdurig) ziek is. Ook weten ze vaak niet wat ze al dan niet mogen vragen bij een ziekmelding.

Verzuim
Loondoorbetalingsplicht bij ziekte te lang

Werkgevers worden verplicht om bij ziekte twee jaar lang loon door te betalen om re-integratie te bevorderen. Dit is weinig effectief en een groot financieel risico voor kleine bedrijven. Dat stelt Mark Diebels, advocaat arbeidsrecht in zijn proefschrift, waarop hij morgen aan de Universiteit van Tilburg promoveert.

Algemeen
22 miljoen euro voor duurzame inzetbaarheid

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakt 22 miljoen vrij voor projecten om werknemers gezonder en langer aan het werk te houden. De subsidie komt uit het Europees Sociaal Fonds.

Arbo
Prijsvraag voor extra aandacht RI&E

Hoewel het hebben van een risico-inventarisatie en -evaluatie verplicht gesteld is in de Arbowet, heeft een groot deel van de MKB-ondernemingen geen RI&E. Om de RI&E breed onder de aandacht te brengen en de invoering bij het MKB te stimuleren, heeft het Steunpunt RI&E-instrumenten een prijsvraag in het leven geroepen.

Arbeidsmarkt
MKB in betalingsproblemen door personeelskosten

Drie op de tien MKB’ers geeft aan dat de uitbetaling van personeelskosten zoals vakantiegeld wel eens betalingsproblemen veroorzaken. Dat blijkt uit de MKB Barometer Personeelszaken, uitgevoerd door Markteffect in opdracht van payrollorganisatie Please.